Hundskatten avskaffades 1.1.2018

Vid stadsfullmäktiges sammanträde 15.11 beslöts att hundskatten avskaffas i Helsingfors från och med 1.1.2018. Detta innebär att Talpa år 2018 inte skickar ut några hundskattefakturor för skatteåret 2017. Indrivningen av obetalda hundskatter för år 2016 (som fakturerades år 2017) eller tidigare år fortsätter dock som normalt även under 2018.

År 2017 uppbars hundskatt endast i två av Finlands över 300 kommuner, nämligen i Helsingfors och Tammerfors. Nu har även Helsingfors fattat beslutet att avskaffa hundskatten. Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst Talpa har skickat hundskattefakturorna och upprätthållit ett hundskatteregister.

Av stadsfullmäktiges beslutsförslag framgår att de beräknade intäkterna från hundskatten år 2017 är omkring 0,350 miljoner euro. Intäkterna från hundskatten har minskat klart under 2000-talet. År 2008 var intäkterna från hundskatten 0,635 miljoner euro och år 2002 0,829 miljoner euro.

Bara var fjärde Helsingforshund betalade skatt

Enligt uppskattningar från Helsingfors stads enhet för stadsforskning och -statistik finns det omkring 30 000 hundar i Helsingfors. År 2016 debiterades hundskatt för 6 925 hundar. Minskningen jämfört med år 2015 var nästan tusen hundar. Enligt statistiken betalades hundskatt alltså endast för 23 procent av stadens hundar år 2016.

Lagen om hundskatt härstammar från 1800-talet. Då var lagens syfte att förhindra spridning av rabies. Ännu i slutet av 1990-talet kunde man känna igen hundar vars ägare betalat skatten på skattemärket som hängde i halsbandet, och i något skede besöktes stadens hundparker även av hundskatteinspektörer.