Hanteringen av fakturor till Helsingfors stad har hopat sig

Hanteringen av stadens inköpsfakturor har hopat sig, vilket gör att cirkulationen och betalningen av fakturorna försenas. Anhopningen av fakturor arbetas igenom för närvarande på alla möjliga sätt. Ekonomiförvaltningstjänsten beklagar det inträffade.

En del av inköpsfakturorna som kommer till staden skickas tyvärr vidare för kontroll och godkännande för sent. Detta kan försena betalningen av fakturorna. Vi strävar efter att med alla medel få iväg inköpsfakturorna så fort som möjligt.

Ett nytt hanteringssystem för inköpsfakturor togs i bruk i början av november. Övergången till det nya systemet har fått hanteringen av inköpsfakturorna att hopa sig särskilt inom sektorerna för social- och hälsovård, fostran och utbildning samt kultur och fritid.

Ekonomiförvaltningstjänstens kundtjänst

E-post: talpa.asiakaspalvelu@hel.fi
Telefonservice vardagar klockan 9–15: tfn 09 310 25300