Företag som levererattjänster eller produkter till staden kan nu anhålla om att fakturan som är ställda på staden betalas tidigare än på förfallodagen.

Företagare, du kan be staden betala din faktura snabbare än på förfallodagen

Helsingfors stad stöder företagarna på många sätt under coronasituationen. Företag som levererat tjänster eller produkter till staden kan nu anhålla om att fakturan eller fakturorna som är ställda på staden betalas tidigare än på förfallodagen. För att fakturan ska betalas tidigare ska man fylla i blanketten (på finska) på affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst Talpas webbsidor.

Förutsättningarna för att fakturan ska kunna betalas tidigare är att den är obestridd, betalningsbar, granskad och godkänd i stadens faktureringssystem. När en begäran kommer till ekonomiförvaltningstjänsten Talpa kontrolleras uppgifterna. Om kriterierna uppfylls för att fakturan ska betalas tidigare, behandlas den omedelbart oberoende av datum för förfallodag.

Hyreslättnader för företagare som hyr lokaler av staden

Staden fattade i slutet av mars ett beslut angående förtag som hyr lokaler av staden. Företag inom vissa branscher, som hyr lokaler av staden befrias helt och hållet från att betala hyra för tiden 1.4–30.6.2020 Läs mer om ämnet i den tidigare nyheten.

Staden erbjuder sina företagshyresgäster lättnader i betalningsvillkoren för tre månader – dessutom presenteras här flera andra beslut som gäller avgifter och öppettider

Ytterligare information

Anhåll om att staden betalar din faktura tidigare än på förfallodagen (blankett på finska)

Kontaktuppgifter till affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst Talpa