Anniina Kitula. Bild: Oscar Lindell

Anniina Kitula blev vald till ny verkställande direktör för Talpa

Stadsstyrelsen har beslutat att utse Anniina Kitula till ny verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa). Kitula är ekonomie magister, magister i samhällsvetenskaper och tradenom. Kitula inleder tjänsten den 1 november.

Kitula har varit verkställande direktör för HPK Palvelut Oy sedan mars 2022 och lett bolagiseringen av Borgå stads central för förvaltningstjänster. Kitula började som chef för Borgå stads central för förvaltningstjänster i december 2020. I centralen för förvaltningstjänster ingick ekonomi- och personaltjänsterna, de grundläggande ICT-tjänsterna samt översättningstjänsterna.

Tidigare har Kitula arbetat i flera olika ledningsuppgifter i Sarastia Oy och ansvarat för lönetjänsterna i Södra Finland, bolagets marknadsföring och kommunikation, kundrelationerna i Nyland samt serviceproduktionen för ekonomi- och löneförvaltning i Nyland. Dessförinnan har hon arbetat bland annat i Validia och Ramboll Management Consulting Oy.

Verkställande direktör leder verksamheten vid affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten underställd av direktionen. Hon verkar som föredragande för direktionen.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten sysselsätter för tillfället cirka 450 yrkesverksamma inom ekonomiförvaltning och löneberäkning.

Förvaltningschef Päivi Turpeinen har varit tillförordnad verkställande direktör efter att Talpas tidigare verkställande direktör övergick till annan arbetsgivare i mars 2022.

Verkställande direktörer för alla Helsingfors stads affärsverk utses till tjänsten för utsatt tid på sju år.

Bild: Oscar Lindell

Mer information

Beslutsmeddelande för stadsstyrelsens möte 3.10. (på finska)