Poststrejkens inverkan på Helsingfors stads ekonomiförvaltnings tjänster

Fakturor som Helsingfors stad skickar

Helsingfors stads fakturor har längre betalningstid än normalt, och förfallodagen har uppskjutits. Talpa utnyttjar förutom Postens tjänster också Jakeluyhtiö Suomis (JYS) brevdistribution, vilket betyder att brevposten når fram normalt på de områden där JYS verkar.

Strejken inverkar inte på distributionen av e-fakturor.

Fakturor som kommer till staden

Fakturor som staden får i formen av e-faktura handläggs som vanligt, men pappersfakturor rör sig ingenstans under poststrejken. De som levererar tjänster och varor till staden ombeds beakta att staden tar emot fakturor enbart som e-fakturor.

De stadsanställdas löneverifikat på papper och annat material

Löner och arvoden betalas normalt, men lönekvitton på papper eller lönekvitton i pappersform eller andra verifikat på papper som skrivs ut av lönekontoret går inte fram under poststrejken.

Lönekontorets kontaktinformation för de olika sektorerna.

Kontakta ekonomiförvaltningen

Det är för tillfället kö till ekonomiförvaltningens kundservicenummer (09) 310 25 300. Man kan också använda en blankett för att ta kontakt med kundservicen. Blanketten ger möjlighet att bifoga högst två bilagor (maximal storlek 5 Mb):

Löner och arvoden

Fakturor och betalningar

Fler nyheter:

Poststrejkens inverkan på Helsingfors stads tjänster