Viks coronaviruskarantän upphörde 11.3 - inga nya insjuknade

Hemkarantänen för elever och personal vid Viks övningsskola samt för HJK:s juniorlag upphörde 11.3 klockan 15.

Alla berörda parter har informerats om att karantänen upphört. Alla som suttit i karantän kan nu fortsätta ett normalt liv och återvända till skolan eller arbetsplatsen.

"Karantäntiden har gått bra. Eleverna har studerat och deltagit i skolgången via bl.a. fjärranslutning", berättar skolans rektor Tapio Lahtero.

"Ur hälsovårdens synvinkel har karantäntiden gått problemfritt. Ingen som varit i karantän har under två veckor insjuknat. I den här situationen har åtgärderna visat sig vara tillräckliga", säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna. 

"Det är fint att människorna förhållit sig förstående till karantänen", fortsätter Lukkarinen. 

Om någon i karantän visar symtom som motsvarar coronavirusets, har personen hänvisats till coronarådgivningen, tfn 09 310 10024 (vardagar kl. 7–20) och övriga tider till Jourhjälpen tfn 116 117.