Kvinna som ringer videosamtal.

Videosamtal prövas i hemvården – anhöriga kan nu ringa till sin närståendes tablett

Hemvårdens klienter har redan över 1 000 distansvårdstabletter i sin användning. Vårdarna har redan under flera år kunnat ringa sina klienter via videosamtal. Nu har man från och med början av maj prövat samma möjlighet med anhöriga och erfarenheterna har varit väldigt goda.

Prövningen av videosamtal förverkligas i samarbete med Servicecentralen i Helsingfors.

Videosamtalen berikar kontakten

En av deltagarna i prövningen är Mika Lindfors, som redan en längre tid önskat videosamtalsmöjligheter. Nu fungerar kontakten med hans ålderstigna mamma behändigt och lätt som ett videosamtal.

– Jag skrev respons till staden och önskade en sådan här möjlighet. Responsen besvarades snabbt. Jag blev uppringd och det berättades om ett pilotprojekt som planerats, vilket jag gärna deltog i. Videosamtalen har i synnerhet under coronapandemin varit oerhört viktiga då vi annars hamnat hålla avstånd. Vi rings dagligen med mamma, ibland till och med oftare, säger Lindfors.

– I början ringde jag videosamtal med datorn men nu ringer jag med telefonen. Jag visar min mamma ofta videobild på platser där jag är. Jag visar till exempel landskapsbilder från stugan eller från trädgården. Nu har mamma via videon fått bekanta sig även med vårt nya barnbarn som är väldigt viktigt för henne, glädjas Lindfors.

Samtalsmöjligheten kan ges till tre anhöriga

Under prövningen kan tre anhöriga beviljas användarnamn till systemet för distanssamtal, via vilket de kan ringa videosamtal direkt till sin närståendes distansvårdstablett. Samtalen förenas och avslutas automatiskt och samtalet behövs inte specifikt besvaras.

Hemvårdens klient måste alltid ge lov till att signum beviljas.

– Jättefint att även min bror och mitt barn kan ringa farmor. Mina barn reser mycket och nog skulle det ju vara fint om de även efter coronapandemin kunde ringa videosamtal till sin farmor till exempel från Paris och visa henne Eiffeltornet. Videosamtalen hämtar väldigt mycket innehåll i mammas vardag, begrundar Lindfors.

Videosamtalsprövningen fortsätter åtminstone över sommaren – man ryms ännu med

Prövningen fortsätter över sommaren och dess fortsättning bedöms senast i höst. Det görs även en undersökning av prövningen.

– Vi har fått väldigt god respons om prövningen både av klienter och anhöriga. Förutom klientresponsen gör Katja Kinnunen, studerande inom information, ett slutarbete på prövningen, av vilket vi får mer information till prövningsbedömningen, berättar Markitta Karvinen, specialplanerare på Servicecentralen i Helsingfors.

Likt andra nöjda önskar också Lindfors att prövningen får en fortsättning. Han uppmuntrar alla anhöriga till att prova på videosamtal.

– Jag förespråkar absolut fortsättning för prövningen och jag rekommenderar alla anhöriga att delta! Detta är ett lysande tillägg för kontakten. Under samtalet ser jag min mamma och förutom stimulansen skapar det även mig en trygghet. Jag ser att min mamma är i skick och att hon till exempel är ordentligt påklädd. Min mamma inspireras på ett helt annat sätt av videosamtal än av traditionella samtal, säger Lindfors.

– Anhöriga, vars närstående redan är hemvårdens klient och användare av distansvårdstablett, kan delta i prövningen. Ytterligare information kan begäras av hemvårdens personal eller av oss på Servicecentralen i Helsingfors tfn 09 310 70 701. Nya användare ryms ännu bra med, tipsar Karvinen.

Bild: Pexels