en äldre person sitter vid ett bord

Vid Stengårds och Gustavgårds seniorcenter har det konstaterats coronavirussmittor

Hos sju boende och tre arbetstagare vid Stengårds seniorcenter har konstaterats en coronavirussmitta. Alla insjuknade boende hör till samma avdelning. Den första smittan upptäcktes den 26 september.

Flesta av de smittade personerna har fått två vaccinationer. Symtomen hos de insjukna är huvudsakligen lindriga.

Alla boende på avdelningen har redan tagits ett coronavirustest. Testningar av arbetstagarna har också inletts.

Coronasituation vid Gustavgård

Nio boende och en arbetstagare vid Gustavsgårds seniorcenter har fått smittan. Den första smittan upptäcktes den 28 september.

Coronavirustest har också tagits från alla boende i avdelningarna i fråga vid Gustavgård. Därtill har man inlett testningarna av avdelningens arbetstagare. 

Skyddsåtgärder i bruk vid båda seniorcentrumen

I både Stengård och Gustavsgård har de avdelningar där coronavirussmittor konstaterat stängts. För tillfället tar man inte nya boende till avdelningarna.

De insjukna boenden vårdas under karantänliknande förhållanden i sina egna rum. Man följer noggrant hur boenden på alla avdelningar mår.

De anhöriga och närstående personer är medvetna om situationen. Besök på dessa avdelningar är för närvarande inte möjliga, men anhöriga kan kontakta boenden till exempel per telefon.

 

Coronavaccinationerna inleddes i vårdhem i början av 2021. För tillfället ges det tredje coronavaccinet i vårdhem till de äldre som fick coronavaccinet inom ett kort dosintervall på mindre än sex veckor, för minst sex månader sedan.