Kvinna i ansiktsmask.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask på mottagningen och i väntrum vid besök till social- och hälsovårdstjänster. Rekommendationen grundar sig på den nationella strategin av Institutet för hälsa och välfärd och den gäller för vuxna och unga över 15 år.    

Med rekommendationen vill vi garantera möjligast trygga tjänster till alla helsingforsare. Samtidigt skyddar vi våra egna anställda mot smittor. Vi önskar att du använder ansiktsmask redan när du kommer till enheten. 

Coronaviruset smittar främst genom droppsmitta, t.ex. då en sjuk person talar eller hostar. Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen.

Staden delar ut gratis ansiktsmasker till mindre bemedlade

Ytterligare information om utdelningspunkter för ansiktsmasker i Helsingfors finns på www.hel.fi/munskydd

Användning av ansiktsmask rekommenderas också på följande platser och i följande situationer

  • I offentliga lokaler och offentliga evenemang inomhus. 
  • Vid evenemang utomhus om säkerhetsavstånden inte kan hållas.
  • I läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.
  • I kollektivtrafik. 
  • Om en person är på väg till provtagning.
  • Om personer som ska testa sig för corona är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
  • När resenärer som anländer till Finland från ett riskområde tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Ytterligare information om coronaviruspandemin

www.thl.fi, www.hel.fi/coronavirus