Texten "vårdlandskapsturné 2020" samt leende människor.

Vårdlandskapsturné i Helsingfors måndagen 17.8

Statsrådets vårdlandskapsturné startar med tillställningen som ordnas i Helsingfors måndagen 17.8. På tillställningarna berättar ministrarna i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård om målsättningarna med social- och hälsovårdsreformen och utkastet till regeringsproposition som är ute på remiss, samt hör respons från regionerna. 

I tillställningen i Helsingfors deltar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och inrikesminister Maria Ohisalo. Biträdande borgmästare Sanna Vesikansa från Helsingfors kommer att vara aktiv i diskussionen. Som ordförande för tillställningen fungerar Juha Jolkkonen, sektordirektör för social- och hälsovårdssektorn.

Vårdlandskapsturnén är i första hand ämnad för kommunernas förtroendevalda och aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen. Tillställningen som hålls klockan 9–11 kan följas på distans via Youtube.

Närmare information om tillställningen och länkar till webbsändningarna finns även på soteuudistus.fi – i evenemangskalendern (på finska). Turnén kan följas i sociala medier med hashtaggarna #sote och #sotemaakuntakierros. 

Ytterligare information om vårdlandskapsturnén finns i social- och hälsovårdsministeriets meddelande.