En äldre dam sitter och dricker kaffe i sin vacker gröna tröja och sina fina flätor som har lyfts upp på huvudet.

Vardagen fortsätter i seniorcentren trots begränsningar - vykorten ger glädje

Coronaviruspandemin har påverkat verksamheten i seniorcentren och i servicehusen i stor omfattning. Bland annat är de anhörigas besök förbjudna och all slags grupp- och hobbyverksamhet minskat betydligt. De boendes vardagscirklar har blivit mindre men det ser ut som om alla anpassat sig relativt bra efter omständigheterna.

- Det är förståeligt att man är orolig över hälsotillståndet hos de närstående, makar, föräldrar samt mor- och farföräldrar. Den vanligaste frågan vi får är, hur min närstående mår. De boenden märker också situationen och vissa dagar kan stämningen vara nere, berättar Sari Hedman, chefen för Kinaborgs seniorcenter.

- Vi vill dock betona att situationen må vara hurdan som helst, vi kommer inte att lämna någon ensam. Vi tar hand om alla våra boende. Deras välbefinnande är vår första prioritet, fortsätter Maritta Haavisto, chefen för Kasbergets seniorcenter.

Hurdana begränsningar har man genomfört i seniorcentren?

På grund av begränsningarna koncentreras de boendens vardag ganska långt i det egna grupphemmet och rummet.

- Dagarna är inte så händelserika som vanligt. Vi har varit tvungna att sluta med våra gemensamma måltider och evenemang, förbjuda besöken, ommöblera dagrummen och avlägsna soffor för att skapa större säkerhetsavstånd. Vårdgivarna skyddar sig och försöker också hålla avstånd i mån av möjlighet. Vi försöker vårt yttersta att de boendes livskvalitet skulle vara god, betonar Sari.

- Alla våra skyddsåtgärder syns till de boende och de anhöriga och trots att skyddsutrustningen ibland kan väcka förvåning hos de boende behövs den. Våra vårdare utför sitt arbete med stort hjärta och det syns även bakom skyddsutrustningen, resonerar Sari och Maritta.

Tydliga anvisningar för eventuell smitta

De boendes välbefinnande och hälsotillstånd följs med noggrant. Alla enheter har fått noggranna anvisningar om hur man ska gå till väga, om någon av de boende misstänks ha coronavirussmitta.

- Vi har tydliga instruktioner ifall någon misstänks ha blivit smittad. Vi följer med de boendes eventuella symtom och ställer oss mycket allvarligt till situationen. Vi fäster mycket uppmärksamhet vid personalens skyddsutrustning, säger Maritta.

Det finns många sätt att pigga upp vardagen

Trots begränsningarna och den annorlunda vardagen försöker vi pigga upp våra boende på många sätt.

- Våra boende kan fortsättningsvis vistas utomhus och vi ordnar tidsfördriv på nya sätt. Ingen lämnas ensam i sin säng eller låses in på sitt rum. Till exempel förra veckan läste vår kulturinstruktör brev och kort via centralradion. Vi lyssnade på dem med tårar i ögonen, berättar Maritta.

- Också uppträdande artister har erbjudit sin hjälp. De har uppträtt utomhus så att de boende kunnat se dem från balkongen. Senast blev vi erbjudna en cirkusföreställning, säger Sari.

De anhöriga kan ha kontakt med de boende på många olika sätt - mest väntar man på brev och kort

De anhöriga kan till exempel ringa upp de boende eller chatta med dem via en videoförbindelse på Skype eller Teams. Om videosamtal bör man dock komma överens om med personalen.

- Anhöriga kommer på besök under fönstret eller balkongen. Då ser man varann och kan samtidigt prata i telefon. Om man vill pröva på det, kan man kontakta den boendes egenvårdare, berättar Sari och Maritta.

Anhöriga kan också skicka den boende olika maträtter eller blommor. Vårdarna hämtar försändelserna vid ytterdörren.

Främst av allt önskas dock postkort och brev. De kan skickas både till bekanta och okända.

- Skicka oss många brev och kort! För speciellt minnessjuka är de ytterst viktiga, eftersom de går att röra vid och återkomma till när som helst senare, uttrycker Sari och Maritta.

Foto: Aku Isotalo