Disinfektionsmedelsdispenser vid Mässcentralens vaccinationspunkten.

Vaccineringen av personer som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom fortsätter

Vaccineringen av 18–69-åriga personer som på grund av sjukdom löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom fortsätter på måndag. Även vaccinering av de anställda inom social- och hälsovården som står i tur för vaccination fortsätter.

Vaccineringen av dessa grupper har haft ett avbrott under den här veckan, eftersom Institutet för hälsa och välfärd gav anvisningar om att avbryta vaccineringen med AstraZenecas vaccin. Enligt nya anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd kan vaccineringen med AstraZenecas vaccin från och med måndag fortsätta för personer som är 65 år och äldre. Personer under 65 år kommer tills vidare att få Pfizers vaccin.

Personer, vars vaccinationstid avbokades för denna vecka, kommer att ringas upp idag eller i början av nästa vecka för bokning av en ny tid för vaccination. Ingen ändring sker i de tider som är bokade för nästa vecka, så man kan komma och bli vaccinerad på den bokade tiden.

Mer information om vaccination mot coronaviruset: coronavaccination.hel.fi

Foto: Helsingfors stad / Virpi Velin