Coronavaccination.

Vaccinering mot coronaviruset inleds för 45–64-åriga Helsingforsbor som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom

Efter påsken inleds vaccinering av Helsingforsbor som i år fyller 45–64 år och på grund av sjukdom eller tillstånd löper risk för svår coronavirussjukdom. Helsingforsbor födda år 1957–1976 som tillhör riskgrupp 2 kan boka tid till vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi från och med tisdagen den 6 april klockan 16. Tidsbokning via telefonnumret 09 310 46300 startar onsdagen den 7 april klockan 8.

Sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är:
– astma som kräver kontinuerlig medicinering,
– svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom),
– neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen,
– läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret,
– svår kronisk leversjukdom,
– typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens,
– medelsvår eller svår sömnapné,
– psykossjukdom och
– sjuklig fetma (BMI över 40).

Närmare information om sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom och de grupper som nu vaccineras finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Vid vaccinationsenheten kontrolleras rätten till vaccin i Kanta-tjänsten eller Helsingfors stads patientuppgiftssystem. Om en person som kommer för att vaccineras inte är klient inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor på grund av sin sjukdom eller man inte får tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds personen att bevisa sjukdomen eller tillståndet som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom på något annat sätt, exempelvis med en journalkopia.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Textmeddelande till personer som tillhör en riskgrupp

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors skickar ett textmeddelande till alla 45–69-åringar som tillhör riskgrupp 2. Textmeddelandet skickas till personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Textmeddelandet skickas tisdagen den 6 april.

I textmeddelandet berättas det att personen eventuellt tillhör gruppen som nu ska vaccineras. Personen uppmanas att kontrollera att hen tillhör gruppen som ska vaccineras och läsa anvisningarna för tidsbeställning på adressen coronavaccination.hel.fi. Textmeddelandets avsändare är HKI SOTE.

Om en person får textmeddelandet men inte anser sig tillhöra en riskgrupp, behöver hen inte göra någonting och kan vänta på sin vaccinationstur enligt ålder senare i år.

Textmeddelandet skickas på antingen finska eller svenska beroende på modersmål. Personer som har ett annat modersmål än finska eller svenska får textmeddelandet på finska, svenska och engelska.

Textmeddelandet kommer inte att nå alla som nu står i tur att vaccineras på grund av sjukdom, eftersom en del har en vårdrelation med företagshälsovården eller specialsjukvården. Dessutom saknas telefonnummer för en del personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Därför informerar man också om coronavirusvaccinationerna bland annat via tidningsannonser.

Vid riktandet av textmeddelandena används verktyget Terveyshyötyarvio som bedömer hälsofördelar. Bedömningen använder data från patientdatasystemet och slutledning som baserar sig på vetenskapliga bevis.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccindoser fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccin.

Coronavaccineringen av personer som är 70 år och äldre samt deras närståendevårdare fortsätter. 88 procent av Helsingforsborna som är 80 år och äldre har fått sin första vaccindos. Andelen vaccinerade bland 75–79-åringarna är 85 procent och bland 70–74-åringar 62 procent.

Vaccineringen av personer som fyllt 16 år och som på grund av sjukdom löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1) samt social- och hälsovårdspersonal som står i tur för vaccination fortsätter också. Tidsbokningen för vaccination av 65–69-åringar påbörjades igår.

I Helsingfors används två olika vaccin. För närvarande får de som är 65 år och äldre i första hand AstraZenecas vaccin. Pfizers vaccin kan användas vid vaccinering av 16 år fyllda och äldre. Vaccinationen ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen. Man kan inte välja vilket vaccin man får.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset rekommenderas vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.