Vägvisare för coronavirusvaccin

Vaccinering mot coronaviruset börjar för personer i åldern 18–54 år som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom

Imorgon på onsdagen 10.3 öppnas tidsbeställningen för vaccineringen av personer som är 18–54 år och har sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Man kan beställa tid till vaccination via webbplatsen koronarokotus.hel.fi. Man kan också beställa tid genom att ringa tidsbeställningens telefonnummer 09 310 46300 (öppet vardagar kl. 8–18). Telefontjänsten använder en återuppringningstjänst, där alla samtal registreras och alla som ringer blir uppringda. På webben kan man beställa tid redan ikväll.

Från och med imorgon kan alla 18 år fyllda Helsingforsbor som har sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom beställa tid till coronavirusvaccination.

Sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är:

– organtransplantation eller stamcellstransplantation

– cancersjukdom under aktiv behandling

– svår störning i immunförsvaret

– svår kronisk njursjukdom

– svår kronisk lungsjukdom

– läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

– Downs syndrom (vuxna).

 Närmare information om sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom och de grupper som nu vaccineras finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

18–69-åringar som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom kommer att vaccineras med AstraZenecas vaccin, som enligt nationella rekommendationer riktas till vaccination av personer under 70 år. Försäljningstillståndet för AstraZenecas vaccin omfattar personer som fyllt 18 år. Man kan alltså få AstraZenecas vaccin om man fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

Tidsbeställningen till coronavirusvaccination för 16–17-åriga Helsingforsbor som har en stor risk för svår coronavirussjukdom öppnar nästa veckas tisdag 16.3. De kommer att vaccineras med Pfizers vaccin, vars försäljningstillstånd omfattar personer fyllda 16 år och äldre. För tillfället används Pfizers vaccin i huvudsak för att vaccinera 70-åringar och äldre.

Vid vaccinationsenheten kontrolleras rätten till vaccin i Kanta-tjänsten eller Helsingfors stads patientuppgiftssystem. Om en person som kommer för att vaccineras inte är klient inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor på grund av sin sjukdom eller man inte får tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds personen att bevisa sjukdomen eller tillståndet som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom på något annat sätt, exempelvis med en journalkopia.

Textmeddelande till personer som tillhör en riskgrupp

Helsingfors social- och hälsovårdsväsende skickar ett textmeddelande till 18–54-åriga Helsingforsbor som löper en stor risk att bli allvarligt sjuka i coronavirus på grund av sjukdom eller hälsotillstånd. Textmeddelandet skickas till personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Textmeddelandet skickas imorgon onsdag.

I textmeddelandet berättas det att personen eventuellt tillhör gruppen som nu ska vaccineras. Personen uppmanas att kontrollera att hen tillhör gruppen som ska vaccineras nu och läsa anvisningarna för tidsbeställning på adressen koronarokotus.hel.fi. Textmeddelandets sändare är HKI SOTE.

Om en person får textmeddelandet men inte anser sig tillhöra en riskgrupp behöver hen inte göra någonting, och hen kan vänta på sin vaccinationstur enligt ålder senare i år.

Textmeddelandet skickas på antingen finska eller svenska beroende på modersmål. Personer vars modersmål är något annat än finska eller svenska får textmeddelandet på finska, svenska och engelska.

Textmeddelandet skickas till cirka 8 000 personer. Textmeddelandet kommer inte att nå alla som nu står i tur att vaccineras på grund av sjukdom, eftersom en del har en vårdrelation med företagshälsovården eller specialsjukvården. Dessutom saknas telefonnummer för en del personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Därför berättas det också om coronavirusvaccinationerna bland annat genom tidningsannonser. På adressen koronarokotus.hel.fi har det samlats information om att tillhöra en riskgrupp på grund av sjukdom.

En del av dem som tillhörde tidigare vaccinationsgrupper kommer också att få textmeddelandet på grund av bristerna som upptäcktes i tidigare utskick.

Den här veckan har Helsingfors tillgång till cirka 16 000 vaccin

Under den här veckan har Helsingfors tillgång till cirka 16 000 vaccin. Idag öppnades också tidsbeställningen för 70–74-åringars vaccination. För det första vaccinet är vaccinationstäckningen för 80-åringar och äldre redan 87 procent, och för 75–79-åringar är den 19 procent.

Coronavirusvaccin ges i två doser. Enligt THL:s rekommendationer ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen. Personer som redan har varit smittade av coronaviruset rekommenderas vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsenheter.

 Bild: Virpi Velin

Nyheten är ändrad 16.3 så, att informationen angående textmeddelandet om öppnade vaccinationstidsbokningen för 16-17-åringar har tagits bort. Detta eftersom de inte kommer att få ett textmeddelande.