Chatten för unga bygger upp förtroende – Ungdomar, vi finns här för er!

Unga vuxna funderar på frågor kring att bli självständig, arbete, studier, ekonomi, hälsa och välmående. Experter inom social- och hälsovården svarar på dessa och flera andra frågor på ungas chatt vardagar klockan 12–15.

Chatten för unga öppnades på våren 2020 och den fungerar nu på den nya webbplatsen Ungdomarnas Helsingfors. Förutom chatten hittar du på sidan information om sådana delområden i livet som berör ungdomarna, som preventivmedel, fritid och orkande.

Social- och hälsovårdsexperterna inom Helsingfors stad har redan i över ett år samlat goda erfarenheter av att arbeta via chatten. Som bäst kan den unga under samma diskussion få hjälp av en expert inom både social- och hälsovården. I social- och hälsovårdstjänsterna för unga har man märkt att ingen fråga som kommer upp på chatten är ny eller okänd, även om de ungas berättelser och erfarenheter ofta är gripande. Den unga kan trots allt ofta bli ensam med sina erfarenheter och känslor när det till exempel handlar om mobbning. Via ungas chatt får man tala till någon som lyssnar och vid behov guidar vidare till rätt tjänster.

Ledande socialarbetare Sanna Salminen, som ansvarar för chatten, berättar att de vanligaste teman är mobbning, preventivmedel och sexualhälsa och ångest. Det kommer också en del frågor om arbete, boende och självständighet. De unga lämnar ofta diskussionen på gott humör trots att teman kan vara tunga.

– Många ungdomar har en erfarenhet av att inte bli hörda eller att de inte ses som de är. I chatten diskuteras mycket om att ungdomarna inte litar på vuxna eller myndigheterna. Man lyckas ofta sakta bygga upp förtroende under diskussionen. Det är viktigt att bygga upp detta förtroende för vuxna också med hjälp av nya tjänster, som chatten, konstaterar Salminen.

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors vill med hjälp av chatten göra det lättare för ungdomar att söka sig till tjänsterna. Man kan också identifiera sig i chatten, vilket betyder att den unga också kan beställa en tid för att reda ut ärendet ytterligare. Tider kan bokas till exempel till socialt arbete för unga eller studerandehälsovården.

Chatten står till tjänst på finska. Beroende på språkkunskaperna hos den som är i arbetsturen kan man även få service på svenska eller engelska.

Ta del av chatten för unga på webbplatsen Ungdomarnas Helsingfors

Bild: Maija Astikainen