En bild av en bostad.

Man ber att undvika besök i boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning

På grund av den försämrade coronavirussituationen kan man besöka boendeenheterna för personer med funktionsnedsättning endast av alldeles nödvändiga skäl. Uppmaningen till att undvika besök gäller tills vidare från trettondagen den 6 januari 2022.

Om besöket är nödvändigt är det maximala antalet besökare två. Besöken önskas vara kortvariga.

Vi ber att i förväg komma överens med vår personal om ert eventuellt besök till vår boendeenhet. Om du kommer på besök får du varken ha coronasmitta, karantän eller även minsta symtom på luftvägsinfektioner.

Besöken är möjliga i den boendes rum eller i ett annat, noga avgränsat utrymme. Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

Man kan också träffa en anhörig eller närstående på enhetens gård eller annars utomhus. Du kan samtala med din anhörig även till exempel elektroniskt eller per telefon. Personalen vid boendeenheten hjälper gärna med att ordna ett utomhusmöte eller en samtalsförbindelse.

Syftet med begränsningarna är att trygga de boende och personalen mot coronavirussjukdom. Vi meddelar när situationen ändras. Vi beklagar situationen.

Bild: Virpi Velin