Ansökan om understöd för 2020 för organisationer inom social- och hälsovårdssektorn nu öppen

Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd beviljar understöd till organisationer, föreningar och stiftelser i Helsingfors vars verksamhet stöder och kompletterar social- och hälsovårdstjänster. Tidsfristen för att ansöka om understöd för år 2020 är 2.9-30.9 (kl. 16:00).

Verksamheten kan t.ex.
• stöda hälsan, funktionsförmågan och människans förmåga att klara sig självständigt
• minska sociala problem
• öka eget initiativ och egenvård
• förebygga utslagning
• integrera invandrare
• hjälpa människor som hör till sårbara grupper

Instruktioner finns:

-här på svenska
-här på finska

Ytterligare information
sote.avustukset@hel.fi
Specialplanerare Hanna-Leena Nuutinen, tfn 09 3104 2662 och Tarja Eklöf, tfn 09 3104 2336

DELA