Passagerare flyttar sig till färjan i Västra terminalen.

Under veckoslutet drog 600 passagerare nytta av coronavirustest på Estlandsfärjorna

Den 15–17 januari erbjöd Helsingfors alla passagerare på 12 färjeturer möjligheten till avgiftsfria coronatest. De här turerna från Estland till Helsingfors hade cirka 5 700 passagerare. Av dem lät 600 testa sig, vilket utgör drygt tio procent.

Av testerna var 7 stycken positiva, vilket utgör 1,2 procent av samtliga tester (uppgiften tillagd 21.1).

Man vill att så många som möjligt av färjepassagerarna som anländer till Finland ska gå till det frivilliga coronatestet. Det här är ytterst viktigt med tanke på att förebygga epidemin och spridningen av virusvarianter.

”Vi började erbjuda rådgivning och möjlighet till test på färjorna eftersom vi kan nå passagerarna bättre ombord än i terminalen”, säger Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster. 

”Erfarenheterna från förra helgen är uppmuntrande. Vi kommer att fortstätta testningen ombord även nästa veckoslut på fredagen och söndagen då arbetsresenärer åker. Vi kommer att fortsätta att utveckla rådgivnings- och testningstjänsterna för färjepassagerare för att kunna stoppa coronaviruset så bra som möjligt också vid Finlands sjögränser. Vi deltar också aktivt i beredningen av riktlinjer och verksamhetsmodeller på riksnivå.”     

Av passagerarna som testades under veckoslutet hade 30 personer symtom som kan tyda på coronavirus. ”Vi vill påminna att om man inte får resa om man ens har lindriga symptom som tyder på coronavirus, utan man ska söka sig till testning i hemlandet”, fortsätter Leena Turpeinen. 

De frivilliga testen ombord ingår också i förberedelserna för en eventuell situation där man i Finland skulle kräva att alla passagerare testas. Sedan augusti har Helsingfors stad erbjudit coronavirusrådgivning i alla passagerarterminaler. Samtidigt har man erbjudit remiss till coronavirustest med låg tröskel.

Helsingfors har ordnat coronarådgivningen och testmöjligheten i hamnarna och på färjorna i samarbete med SHM, THL, HUS, Helsingfors hamn, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och rederierna.

Ytterligare information

Bild: Helsingfors Stads materialbank / Antti Pulkkinen

Nyheten har uppdaterats 21.1. I texten tillsattes antalet positiva testresultat.