Tryggt att besöka hälsostationerna i Helsingfors även i coronatider

På hälsostationerna har man lagt märke till en oroväckande företeelse. Många som skulle behöva vård av annan orsak än corona har slutat komma till läkar- eller vårdarmottagningen.    

Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om en långvarig sjukdom blir värre. 

Det är begripligt att stadsborna är försiktiga för att coronaviruset inte ska sprida. Man vill inte heller belasta hälsovården under den svåra tiden.

Under coronaepidemin är det dock viktigt att sköta om den egna och de närståendes hälsa. Det må vara fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.

"Hälsostationerna har öppet och du behöver inte avboka tider. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården. Vi har entréhallspersonal i alla våra enheter som försäkrar att lokalerna är trygga för klienter", berättar Timo Lukkarinen som är chef för hälsostationerna. 

"Jag vill uppmuntra helsingforsare att ta hand om sig själva och sina anhöriga."

Tillägg 30.4
Största delen av tandkliniker har stängt och de kliniker som har öppet ger endast brådskande och nödvändig vård.
Läs mer

Det går också sköta ärenden elektroniskt på adressen asiointi.hel.fi. Elektroniska symtombedömningar (omaolo.fi) och hälsostationernas chattbot (på finska, www.hel.fi/terveysasemat) betjänar dig dygnet runt.