En kvinna sitter på bänken.

Tjänsterna fungerar tillförlitligt, trots att det har uppstått en tjänsteskuld

När coronaepidemin började på våren, måste en betydlig andel av stadens resurser snabbt riktas till vård av coronaepidemin. Detta har orsakat en viss tjänsteskuld i social- och hälsovårdstjänsterna.

”Coronasituationen kan bli synlig för klienten till exempel i att en mottagningstid skjuts upp”, berättar sektordirektören Juha Jolkkonen.

”När situationen jämnade ut sig under sommaren, riktade vi om resurserna med tanke på epidemisituationen. Vi fortsätter att korta av köerna i augusti och på hösten i den mån som coronavården tillåter.”

”Vi är beredda på att ta hand om den eventuella andra coronavågen. Vid behov riktar vi snabbt om resurserna från icke-brådskande tjänster till coronatjänster. Samtidigt fungerar social- och hälsovårdstjänsterna tillförlitligt som helhet. Att ta bra hand om coronaepidemin är första prioritet i Helsingfors”, fortsätter Jolkkonen.

Hälsostationerna betjänar som vanligt

Hälsostationerna håller öppet, och bokade tider behöver inte avbokas nu. Man ska inte skjuta upp att uppsöka vård på grund av coronasituationen. Det är tryggt att uträtta ärenden i hälsovårdstjänsterna.

Icke-brådskande tandvård ökas stegvis

En del av tandklinikerna har varit stängda på grund av epidemin. Brådskande och nödvändig tandvård har dock tryggats under hela epidemin.

De stängda tandklinikerna kommer att öppnas enligt planerna under augusti. Köer som orsakats av coronaepidemin kortas i mån av möjlighet till exempel genom att personalen gör mertidsarbete.

Det är tryggt för varje helsingforsare att besöka tandkliniker. Specialåtgärder som syftar till att skydda klienterna och personalen förlänger dock fortfarande längden på klienttelefonsamtal och mottagningsbesök.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt de äldres och handikappade personers funktionsförmåga

Klienterna inom hemvård och dygnetruntvård behöver nu särskild vård, eftersom till exempel gruppverksamhet och rehabiliteringsgrupper hållit paus på grund av epidemin. Vi ökar kontrollerat kortvarig vård och startar i mån av möjlighet små grupper.

Många av närståendevårdarna i Helsingfors har haft svårt att orka under epidemin. När den kortvariga vården stegvis öppnas får närståendevårdarfamiljerna stöd. Vi uppmuntrar dem att ta emot stadens tjänster. Tjänsterna är trygga.

Coronatiden har synts även i handikappservicen. Många närståendevårdare har låtit bli att ta ut ledighet för närståendevård på grund av corona. En ny enhet för tillfällig vård bereds. Även virtuell dagverksamhet för handikappservice utvecklas.

Seniorinfo startar inom kort verksamheten "Seniorilaituri" i Fiskehamnen och Nordsjö.

Familjetjänster har i undantagssituationen erbjudits även som distanstjänster

En del av tjänsterna, som till exempel barnens undersökningar och parterapi, har flyttats till hösten, vilket i några klienters fall kan innebära en längre väntetid än vanligt.

På rådgivningsbyråerna har man inte kunnat hålla familjeträningsgrupper eller göra alla barnens regelbundna kontroller.

Situationen har rättats genom att lägga ut hela familjeträningsmaterialet på nätet och bjuda in barnen till vaccinationsbesök under sommaren. Nya hälsovårdare anställs på Helsingfors rådgivningsbyråer för resten av året.

Barnskyddsanmälningarna minskade

En del av barnens och familjernas behov av stöd har på grund av corona inte blivit synliga. I tjänsterna för barn och familjer arbetar man aktivt för att identifiera och fylla de luckor i välfärden som epidemin skapat.