Hav och segelbåt.

Tiotals coronavirussmittor konstaterade hos personer som deltog i Hangö regattan – deltagare från Helsingfors uppmuntras att söka sig till coronavirustest

Tiotals coronavirussmittor har konstaterats hos personer som deltog i Hangö regattan 8.7–11.7.2021.

Enligt meddelandet av Hangö stad kan man ha blivit exponerad för coronaviruset på följande restauranger och platser:

 • HSF
 • HSF Marine
 • Östersjöporten
 • Coco Beach Club
 • Beach Bar Plagen
 • Hotell Regatta
 • Regatta Brasserie
 • Classic Pizza
 • Skiffer
 • Casino
 • Tennis Cafe
 • Roxx
 • Hangö gästhamn
 • Makaronitehdas

Det är inte möjligt att ge noggrannare information gällande exponeringar i detta skede.

Helsingforsbor som besökte Hangö regattan uppmuntras att söka sig till coronavirustest snarast möjligt, dock senast 25.7. Det lönar sig att söka sig till test även om man inte uppvisar symtom. Efter testet ska man följa med eventuella symtom och söka sig till test igen om symtom uppvisas. Om man misstänker att man har blivit exponerad är det tryggast att undvika kontakter särskilt med riskgrupper under 14 dygn från den eventuella exponeringen.

Helsingforsbor kan boka tid till coronavirustest via coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18). De som har symtom kan också beställa tid på Omaolo.

Ytterligare information om coronaviruset: www.hel.fi/coronavirus

Eventuella exponeringar i många restauranger i Hangö under regatta veckoslutet: Hangö stads nyhet

Bild: Henar Langa / Unsplash