Fotgängare i Pasila.

Tillnyktringsstation till nya lokaler

Helsingfors tillnyktringsstation ligger från och med den 27 september i Böle, vid polisstationen på adressen Bölegatan 18.
Tillnyktringsstationens centrala samarbetspartner är akutvård, jourmottagningar, socialtjänster och polis.

”Vi samarbetar hela tiden med polisen. När polisens verksamhet slutar på den gamla adressen i Tölö upphör även tillnyktringsstationens verksamhet och flyttar till Böle polishus”, säger Jalmiina Nummelin, överskötare vid Helsingfors missbrukartjänster.

”De nya lokalerna har renoverats enkom för tillnyktringsstationens verksamhet, de är moderna och funktionella”, konstaterar Nummelin nöjd.

Tillnyktringsstationen är avsedd för Helsingforsbor som fyllt 16 år. Vården varar under hela tillnyktringen eller tills patienten har återhämtat sig tillräckligt och kan igen ta hand om sig själv.

Efter uppföljning går patienterna hem eller till fortsatt vård om deras tillstånd kräver det. Patienter kan hänvisas till missbrukartjänsterna eller sjukhusens jourmottagningar.

Tillnyktringsstationen är en stödtjänst för polis, akutvård och jourpolikliniker. Den remitterande enheten reserverar en plats för patienten i förväg per telefon och patienten följs till tjänsten. Det är inte möjligt att självständigt söka vård hos tillnyktringsstationen.

Vården på tillnyktringsstationen är alltid frivillig. Klienterna tas inte emot mot sin vilja. På samma sätt tas människor som är aggressiva eller hotfulla eller oroliga människor som är starkt påverkade av stimulantia inte emot.

Utöver chefer arbetar tio yrkesverksamma inom vårdbranschen vid Helsingfors tillnyktringsstation. Det årliga antalet klientbesök är cirka 3 000, och under coronaåret 2020 uppgick antalet besök till cirka 2 300. Dessutom finns klienter i förvar hos polisen.

Bild: Virpi Velin