Vaccinerare och vaccinerad kvinna som tittar på ett papper.

Tidsbokningen för fjärde coronavaccindosen för personer med kraftig immunbrist har öppnat

Tidsbokningen för fjärde vaccindosen har öppnat för personer med kraftig immunbrist som har fyllt 12 år. Snabbaste sättet att boka tid till vaccinationen är på adressen coronavaccinbokning.fi. Du kan också boka tid genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16).

Fjärde vaccindosen fås endast med tidsbokning och kan ges 3–4 månader efter den tredje vaccindosen.

Fjärde vaccindosen ges vid Helsingfors vaccinationspunkter. Se adress och öppettider för vaccinationspunkterna på hel.fi/vaccinationen

Kraftig immunbrist

Personer med kraftig immunbrist omfattar personer med följande sjukdomar eller tillstånd: 

  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt gången eller obehandlad HIV
  • annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare.

En mer detaljerad lista över sjukdomar och tillstånd som räknas som kraftig immunbrist finns på THL:s webbplats.

Rusning i telefonbokningen

Telefontidsbokningen har återuppringningstjänst. Återuppringningstjänsten har för närvarande flera dagars väntetid. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer upp dig.

Mer information

Bild: Virpi Velin