Vaccinerare och kvinna diskuterar.

Tidsbokning för fjärde coronavaccination öppen för över 70-åringar som hör till riskgrupperna

Tidsbokningen för fjärde coronavaccination är nu öppen för över 70-åringar som hör till riskgrupperna. Vaccintid bokas snabbast på coronavaccinbokning.fi. Det går även att boka tid genom att ringa tfn 09 310 463 00 (vardagar kl. 8–16).

Vaccin ges också utan tidsbokning på alla vaccinationsställen. Vaccinationen av gruppen i fråga startade den 3 juni.

Se ställen och öppettider för vaccinationspunkterna på hel.fi/vaccinationen.

Du får vaccinet genom att visa upp ett identitetsbevis eller FPA-kort

Du får vaccinet genom att visa upp ett identitetsbevis eller FPA-kort. Huruvida personen hör till riskgrupperna ska på begäran bevisas på vaccinationspunkten. Klienten kan visa detta med en kopia av sjukjournalen eller information hämtat från Mina Kanta-sidorna.

Den som haft covid-19 behöver för närvarande inte en fjärde dos

För närvarande ges en fjärde vaccindos inte om personen redan har fått tre vaccindoser och haft coronavirussjukdomen.

Mer information

Coronavaccination för Helsingforsbor – coronavaccination.hel.fi

THL – Vacciner och coronaviruset

Bild: Virpi Velin