Vaccinerare och vaccinerad person diskuterar.

Tidsbokning för den fjärde dosen av coronavaccin för personer över 80 år har öppnats

Tidsbokningen för den fjärde coronavaccinationen har öppnats för Helsingforsbor över 80 år. Vaccintid bokas snabbast på coronavaccinbokning.fi. Det går även att boka tid genom att ringa tfn 09 3104 6300 (vardagar 8–16).

Den fjärde dosen kan bara ges med tidsbokning och minst tre månader efter den tredje dosen.

Vaccinet ges på Helsingfors vaccinationsställen. Vaccinationsställena och deras öppettider finns på hel.fi/vaccination.

– Den fjärde dosen är ett boostervaccin som förbättrar de äldres skydd mot coronaviruset. Hos personer över 80 år är den skyddande effekten av tre doser lägre och kortare än hos yngre, och därför lönar det sig att ta en fjärde dos. Därför uppmanar vi nu alla över 80 år att ta den fjärde dosen, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Fjärde dos erbjuds även klienter på vårdhem och hemvårdsklienter

Den fjärde vaccindosen erbjuds också till alla äldre som bor på vårdhem och till hemvårdsklienter över 80 år. Beroende på situationen erbjuds hemvårdsklienter vaccinering antingen på vaccinationsstället eller hemma. Förhoppningsvis kommer så många som möjligt att ta vaccinet på vaccinationsstället.

Den som haft covid-19 behöver för närvarande inte en fjärde dos

För närvarande ges en fjärde vaccindos inte till äldre som redan har fått tre vaccindoser och haft coronavirussjukdomen.

Vaccin ges med identitetsbevis

Vaccinet fås genom att bekräfta sin identitet till exempel med ID- eller FPA-kort. Den fjärde dosen, som ges till personer som fyllt 80 år, är Pfizers mRNA-vaccin. Mer information om vaccinet på THL:s webbplats. Vaccinationen är frivillig och gratis.

Mer information

 Bild: Virpi Velin