Vaccinerare ger ett vaccin åt en kvinna.

Tidsbeställning för tredje dosen av coronavaccinet för 18–59-åringar öppnade måndagen 20.12

Tredje dosen av coronavaccinet ges nu till 18–59-åriga Helsingforsbor. Den tredje vaccindosen kan ges tidigast fem månader efter den andra vaccindosen. Vad gäller den tredje dosen för 18-59-åringar ges dosen från den äldsta åldersgruppen till yngsta, när det gått fem månader.  

Till exempel 55–59-åringar kan få den tredje vaccindosen tidigast i december och 50–54-åringar i januari 2022.

Den tredje vaccindosen ges endast med tidsbeställning

Man kan boka tid från och med morgonen 20.12 snabbastcoronavaccinbokning.fi. Man kan också ringa och boka tid tfn 09 310 46300 (öppet vardagar). Man kan beställa tid för att få den tredje dosen när man har fyllt 18 år.

För närvarande är första lediga tiderna tyvärr i januari, men flera tider öppnas hela tiden när vi får flera vaccinerare. Vi rekryterar vaccinerare flitigt och vaccinationskapaciteten ökas.

Vaccinationspunkten vid Mässcentret öppnas igen

”Vi gör vårt bästa för att kunna erbjuda coronavaccin för Helsingforsbor så fort som möjligt. Vi rekryterar fler vaccinerare och en del frivilliga har också varit i kontakt med oss, vilket gör oss glada. Vi har förberett vaccination tillsammans med arbetshälsovården sedan november, och de börjar hjälpa oss troligtvis efter årsskiftet. Vi snabbar också på vaccineringen genom att på nytt öppna coronavaccinationspunkten vid Mässcentret i januari”, berättar Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

Vid coronavaccinationspunkterna ges både corona- och influensavacciner, vilket syns som rusning vid både tidsbeställningen och vaccinationspunkterna. Därför ber vi att kommuninvånarna kommer punktligt till vaccinationen.

”Nu när vi öppnar tidsbeställningen för 18–59-åringar så får man möjligtvis inte en tid genast vid fem månader efter andra dosen. När vi får flera vaccinerare så kan vi erbjuda flera tider. Alla lediga tider syns på sidan coronavaccinbokning.fi”, fortsätter Lukkarinen.

Första och andra dosen ges fortfarande utan tidsbeställning

Den första och andra dosen av coronavaccinet ges utan tidsbeställning vid vaccinationspunkterna på Busholmen, i Gamlas, Malm och Kvarnbäcken samt vid popup-punkten i Kampens köpcenter. Se adresserna och öppettiderna för vaccinationspunkterna på hel.fi/vaccinationen.

Ytterligare information

Nyheten uppdaterad 20.12: rubriken har ändrats, i början av nyheten lades det till att tredje dosen ges från den äldsta åldersgruppen till yngsta, mellanrubriken "Den tredje vaccindosen ges endast med tidsbeställning" lades till

Bild: Virpi Velin