TBE- och tetanusvaccin fås utan tidsbeställning

Helsingforsborna får TBE- och tetanusvacciner utan tidsbeställning vid Busholmens (Stillahavsgatan 6 L3) vaccinationspunkt. Vacciner ges onsdagar och torsdagar kl. 10–15.

TBE-vaccinet skyddar mot fästingburen hjärninflammation

  • Receptet för vaccinet fås på den egna hälsostationen, t.ex. via tjänsten maisa.fi.
  • Vaccinet hämtas från apoteket.
  • Vaccinet tas med till vaccinationspunkten.   

TBE-vaccinet skyddar mot fästingburen hjärninflammation (TBE). TBE-vaccinet skyddar inte mot fästingar. Den vanligaste sjukdomen som sprids av fästingar är borrelios, och det finns inget vaccin mot det. De vaccinerade ska fortfarande skydda sig mot fästingbett. 

Det lönar sig att hålla tetanusvaccinet i kraft

  • Vaccinet ges utan recept vid Busholmens vaccinationspunkt.
  • Klienten behöver inte hämta vaccinet från apoteket.
  • Vaccinet är avgiftsfritt för klienten.

Barn får tetanusvaccinet i rådgivningen eller skolan. Vuxna behöver boostervacciner vid åldrarna 25, 45 och 65 år. Personer som är äldre än det får vaccinet med 10 års mellanrum. Man kan få tetanus t.ex. av ett djupt sticksår.

”Vi vill erbjuda Helsingforsborna ett lätt sätt att få TBE- och tetanusvacciner under sommaren. Under semesterperioden rör man på sig mycket och därför är det viktigt att vaccinerna är i kraft”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

Bild: Adobe Stock