Tandvårdens jour i Helsingfors från den 7 januari

Jourmottagning vardagar kl. 8–15 i Kvarnbäcken och Brunakärr

Från måndagen den 7 januari erbjuds akut tandvård i Helsingfors under vardagar vid tandkliniken vid Kvarnbäckens hälsostation (Mjölgränden 4) och Brunakärrs tandklinik (Mannerheimvägen 172). Vid tandkliniken vid Kvarnbäckens hälsostation finns en ny serviceenhet för akut tandvård. Kliniken ligger invid metrostationen. 

Vänligen ring innan du söker dig till den akuta tandvården, tfn 09 310 51400, tidsbokning vardagar kl. 7–14. För icke-brådskande vård betjänar tidsbokningen på samma nummer må–to kl. 7–18 och fr kl. 7–15.

Klientavgiften fastställs enligt besöksavgiften och de åtgärder som utförts (avgiftsfritt för barn under 18 år).

Haartmanska sjukhuset ordnar tills vidare ingen tandvårdsjour efter den 7 januari 2019.

Jourmottagning vid Kirurgiska sjukhuset under kvällar, veckoslut och helgdagar 

Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour flyttar till Kirurgiska sjukhuset. Den tillfälliga adressen med start måndagen den 7 januari är Kaserngatan 11–13, trappa U.

Vänligen ring innan du söker dig till jouren. Det nya telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Klientavgiften för kvälls- och veckoslutsjourbesök är 32,10 euro/besök (avgiftsfritt för barn under 18 år).

Haartmanska sjukhuset ordnar tills vidare ingen tandvårdsjour efter den 7 januari 2019.

Jourmottagning nattetid kl. 21–8

Tandvårdens nattjour finns fortfarande vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador

Allvarliga skador på tänder, mun, käke och ansikte sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40). 

DELA