Bild på webbsidan med de svenskspråkiga tjänsterna.

Svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna finns nu på samma webbsida

De svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna finns nu på samma webbsida så att de ska vara lättare att hitta. Du hittar tjänsterna på adressen hel.fi/servicepasvenska.

På sidan finns en lista över de svenskspråkiga tjänsterna samt deras serviceställen. När du trycker på länkarna i listan ser du ytterligare information om tjänsten eller servicestället, samt kontaktuppgifter.

På sidan finns även en karta med serviceställen och svenskspråkiga tjänster utprickade. Med hjälp av kartan kan du bland annat få en ruttbeskrivning till servicestället.

En SV-ikon har även tagits i bruk på social- och hälsovårdens webbsidor. Ikonen visar bland annat på vilka hälsostationer du garanteras svenskspråkig service. Du hittar SV-ikonen på hälsostationernas webbsida här.