Rebecka Lehmussaari och Annika Timonen

Är du pensionär eller arbetslös? Kom då och delta i svenskspråkig verksamhet i Forsby

Vid Forsby servicecentral kan du delta i bland annat motions- och diskussionsgrupper, midsommarfester, minnesträning och gemensamma promenader – på svenska. Verksamheten är riktad till pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor, och är kostnadsfri. 

Vid servicecentralen kan du även träna på gym, dricka en kopp kaffe eller surfa på datorerna i datasalen. Det finns dessutom böcker och dagstidningar, som t.ex. Hufvudstadsbladet, att läsa. Det enda du behöver för att delta är ett servicecentralkort, som du kan hämta vid receptionen.

Du kan även få rådgivning till att använda datorer och smarttelefoner. Socialhandledaren ger stöd och rådgivning i olika livssituationer samt hjälper med att fylla i ansökningar till bland annat Fpa. Fysioterapeuten ger tips för att börja motionera och rådgivning angående smärtor i stöd- och rörelseorgan.

Viktigt med svenskspråkig verksamhet

”Många har svenska som modersmål, och en del glömmer bort ett språk i och med minnessjukdom och förstår därför inte finska. Det är viktigt att erbjuda svenskspråkig verksamhet så att alla kan delta”, konstaterar socialhandledaren Rebecka Lehmussaari (till vänster på bilden).

Vid Forsby mångsidiga servicecentral finns även flera enheter med dygnetruntvård, varav en är helt svenskspråkig. Detta innebär att alla inneboende, samt personalen, talar svenska.

Svenskspråkiga grupper som språkbad

De flesta som deltar i de svenskspråkiga grupperna vid servicecentralen kan flytande svenska, men detta är inget krav.

”Det finns till exempel personer som lärt sig svenska som krigsbarn i Sverige eller i skolan, men har under tidens gång glömt bort språket. De deltar ändå i de svenskspråkiga grupperna och använder dem som ett språkbad, vilket är kul”, berättar fysioterapeuten Annika Timonen (till höger på bilden).

Lucia, tomtenissar och påskhäxor

Nära servicecentralen finns ett svenskspråkigt daghem. ”Ibland får vi besök av daghemsbarnen och de sjunger för oss. Det kan komma ett luciatåg på luciadagen eller påskhäxor under påsken. Ibland sjunger de till och med på tre språk: svenska, finska och engelska”, berättar Annika.

Ytterligare information

Du får information om den svenskspråkiga verksamheten i Forsby av fysioterapeuten Annika Timonen, tel. 09-310 45999, e-post annika.timonen@hel.fi och socialhandledaren Rebecka Lehmussaari, tel. 09-310 50066, e-post rebecka.lehmussaari@hel.fi.

Läs mer om Forsby mångsidiga servicecentral