Ingången till Storkärrs sjukhus med infotavla.

Storkärrs sjukhus har coronavirusinfektion på fyra avdelningar

Sedan mitten av april har det på Storkärrs sjukhus konstaterats sammanlagt 26 patienter med coronavirussmitta. 12 patienter har avlidit  och merparten av dem har varit i palliativ vård. Dessutom har 41 anställda fått smittan.

De första infektionerna konstaterades på avdelningen för palliativ vård men där finns för närvarande inte infekterade.

Alla patienter och anhöriga har omedelbart fått information om smittan. 

Infektionen förebyggs genom omfattande provtagning och stränga skyddsåtgärder 

- Vi gör vårt yttersta för att skydda våra patienter och anställda för smittan, konstaterar chefsläkaren Laura Pikkarainen.

Inga nya patienter tas på avdelningar med infektioner. Patienter och anställda som fått infektionen har isolerats. Avdelningarnas alla patienter och anställda kommer att testas för viruset. 

De anställda använder i alla vårdsituationer skyddsutrustning. Vårdpersonalen använder kirurgiska näs-munskydd även då de möter varann.

- Besöken har varit förbjudna sedan mars. Ett undantag av detta utgör patienterna i palliativ vård som fått ha korta besök av sina närstående i skyddsutrustning, fortsätter Pikkarainen.

Storkärrs sjukhus har åtta vårdavdelningar och antalet sjukplatser är sammanlagt 200. Sjukhuset har avdelningar inom följande områden: akut geriatri och inremedicinsk rehabilitering, palliativ vård, psykogeriatrisk rehabilitering, kirurgisk rehabilitering samt akut rehabilitering för missbrukarpatienter. Vårdtiden är 10-20 dagar beroende på avdelning


Foto: Virpi Velin