Barn leker.

Specialmottagningar för barn betjänar i Helsingfors

En ny enhet för specialmottagningar för barn har öppnats i Böle på Bangårdsvägen 11. Enheten fokuserar på barnpsykiatrisk och -neurologisk verksamhet.

Enheten erbjuder undersökning, vård och rehabilitering av medelsvåra psykiatriska och utvecklingsmässiga störningar hos barn för under 13-åriga Helsingforsbor i samarbete med familjecenter. Dessutom erbjuder den konsultation för stadens andra yrkespersoner som arbetar med barn.

I enheten för specialmottagningar för barn får barnet hjälp bland annat med utmaningar som härrör från ångest, depression, rädslor och tvångssymtom. Enheten erbjuder vård och stöd också för svårigheter gällande styrning av barnets beteende, posttraumatiska symtom samt för lindriga eller medelsvåra utvecklingsmässiga svårigheter och speciella svårigheter med lärandet.

Enheten för specialmottagningar för barn ansvarar för barnpsykiatriska läkarkonsultationer för Helsingfors familjerådgivningsbyråer.

För att bli klient hos specialmottagningar för barn behöver man en remiss.

Välkommen!
Specialmottagningar för barn
Bangårdsvägen 11,
00520 Helsingfors
www.hel.fi/specialmottagningarforbarn

Bild: Vesa Laitinen