Hälsostationerna är öppna 1.6–31.8 vardagar kl. 8–16. Ingen kvällsmottagning ordnas under sommaren.

Sommartidtabeller inom social- och hälsovården 2019

Hälsostationer

Fiskehamnens hälsostation betjänar enligt följande:

 • 3.6–23.6 må–to kl. 7–18, fr 7–16
 • 24.6–11.8 må–fr kl. 7–16
 • 12.8–1.9 må–to kl. 7–18, fr 7–16

Nordsjö hälsostation betjänar enligt följande:

 • 3.6–23.6 må–to kl. 7–18, fr 7–16
 • 24.6–11.8 må–fr kl. 7–16
 • 12.8–1.9 må–to kl. 7-18, fr kl. 7–16

Hälsostationerna i Jakobacka, Stensböle och Malmgård har stängt 24.6–28.7. Under denna tid betjänas dessa hälsostationers klienter vid andra hälsostationer enligt följande:

 • Jakobacka hälsostations klienter vid Malms hälsostation, Talvelavägen 4, tfn 09 310 57702
 • Stensböle hälsostations klienter vid Gårdsbacka hälsostation, Köpgränden 3, tfn 09 310 60410
 • Malmgårds hälsostations klienter vid Gamlas hälsostation, Kaustbystigen 6 A, tfn 09 310 47355

De övriga hälsostationerna i Helsingfors har öppet må–fr kl. 8–16 under perioden 1.6–31.8.

Det barnpsykiatriska teamet är inte verksamt den 15–28 juli.

Utdelningen av egenvårdsartiklar (Kottbyvägen 11) håller öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–31.8.

Den centraliserade preventivrådgivningen håller öppet hela sommaren.

Tandvård

Tandvårdens tidsbokning må–to kl. 7–18 och fr kl. 7–15 på numret 09 310 51400.

Du kan också besöka vilken som helst tandklinik för att boka tid. Tandvårdens chatt betjänar vardagar kl. 10–14 på www.hel.fi/hammashoito.

En del tandkliniker har stängt på högsommaren

 • Tandkliniken i Hertonäs strand 1.7– 4.8
 • Tandkliniken på Jakobacka hälsostation 1.7–4.8
 • Tandkliniken på Gamlas hälsostation 29.7–4.8
 • Tandkliniken på Degerö hälsostation 8.7–11.8
 • Drumsö tandklinik 22.7– 4.8
 • Tandkliniken på Malmgårds hälsostation 8.7–4.8
 • Mannerheimvägens tandklinik 29.7– 4.8
 • Tandkliniken på Månsas hälsostation 1.7–5.8
 • Tandkliniken på Munksnäs hälsostation 24.6–21.7
 • Tandkliniken på Svedängens hälsostation 15.7–5.8
 • Tandkliniken på Rönnbacka hälsostation 8.7–5.8
 • Porovikens tandklinik 24.6– 9.8
 • Bocksbacka tandklinik 8.7– 9.8
 • Brunakärrs tandklinik 8.7– 9.8
 • Estnäs tandklinik 1.7– 2.8

Tandvårdsjouren finns på tandklinikerna i Kvarnbäcken hela sommaren, jouren i Brunakärr har stängt 8.7–11.8. Tidsbokning vardagar kl. 7–14, tfn 09 310 51400.

Tandvårdsjouren finns kvällstid, på veckoslut och under helger vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbokning må–fr kl. 14–21 och lö–sö kl. 8–21 på numret 09 471 71110.

Nattjouren för munsjukdomar tjänstgör kl. 21–8 vid Tölö sjukhus, Tölögatan 40. Ta kontakt i förväg, tfn 040 621 5699.

Rådgivnings- och familjetjänster

Rådgivningsbyråernas telefontjänst betjänar vardagar kl. 8–13 på numret 09 310 55530 under perioden 17.6–11.8.

Du kan inte boka tider till rådgivningen elektroniskt för tiden 17.6-11.8. Höstens tider kan du dock boka elektroniskt under denna tidsperiod.

Rådgivningsbyråns chatt betjänar vardagar kl. 12–13 under perioden 17.6–11.8.

Östergatans rådgivningsbyrå har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 17.6–11.8.

Berghälls rådgivningsbyrå har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 17.6–11.8.

Nordsjö rådgivningsbyrå har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 17.6–11.8.

Rådgivningsbyråerna i Jakobacka, Månsas och Skomakarböle är stängda 24.6–28.7. Under denna tid får dessa rådgivningsbyråers klienter sina tjänster från andra rådgivningsbyråer enligt följande:

 • Jakobacka rådgivningsbyrås klienter från Malms rådgivningsbyrå, Talvelavägen 4, 00700 Helsingfors
 • Månsas rådgivningsbyrås klienter från Svedängens rådgivningsbyrå, Svedängsvägen 22, 00670
  Helsingfors.
 • Skomakarböle rådgivningsbyrås klienter från Parkstads rådgivningsbyrå, Formansplatsen 1, 00750 Helsingfors

De övriga rådgivningsbyråerna har öppet hela sommaren.

Vid rådgivningsbyråerna sköts på högsommaren, 17.6 – 11.8, kontroller av gravida kvinnor och av barn upp till 1 år samt andra nödvändiga kontroller.

 Tjänsterna vid de öppna rådgivningsbyråerna centraliseras på högsommaren.

Öppettider 17.6–11.8

 • Haga ti kl. 8.30–11
 • Östergatan ti, on, to kl. 8.30–11
 • Berghälls rådgivningsbyrå on och to kl. 8.30–11
 • Dal on kl. 8.30–11
 • Degerö fr kl. 8.30–11
 • Drumsö fr kl. 8.30–11
 • Malm to kl. 8.30–11
 • Munksnäs fr kl. 8.30–11        
 • Åggelby må kl. 8.30–11
 • Rönnbacka ti kl. 8.30–11
 • Sockenbacka to kl. 8.30–11
 • Parkstad ti kl. 8.30–11
 • Tölö må kl. 8.30–11
 • Femkanten må kl. 8.30–11
 • Nordsjö må kl. 8.30–11

Följande av specialtjänsterna för familjer håller stängt den 15–28 juli:

 • Rådgivningsbyråernas psykologtjänster
 • Parterapin
 • Familjerådgivningsbyrån
 • Talterapin
 • Terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer

Servicecentraler

 • Kampens servicecentral (Salomonsgatan 21) håller öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 3.6–1.9.
 • Kinaborgs mångsidiga servicecentral (Kinaborg 9) håller öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 24.6–28.7 och stängt på veckoslut.
 • Gårdsbacka mångsidiga servicecentral (Gårdsgränden 5) håller öppet vardagar kl. 8–15.30 under perioden 1.6–31.8.
 • Dagverksamheten Meripihka på Gustafsgårds mångsidiga servicecentral (Åldermansvägen 32) betjänar begränsat med 12 platser den 1–31 juli.
 • Forsby mångsidiga servicecentral (Kottbyvägen 11, N-huset) håller öppet kl. 8–15.30 under perioden 3.6–30.8.
 • Dagverksamheten Näpsäkkä vid Madetoja servicehus (Madetojagränden 3) betjänar begränsat med 8 platser under perioden 3.6–30.8.
 • Servicecentret i Munksnäs servicehus (Bredviksvägen 30) håller öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 3.6–30.8.
 • Dagverksamheten Ilon Pilke (Marinkasernsgatan 12) är stängd den 1–30 juni.
 • Klientbesöken på dagverksamhetsenheten Oravanpesä vid Djurbergets mångsidiga servicecentral (Stormyrvägen 28) ordnas på vardagar under perioden 1.6–25.8.
 • Dagverksamheten vid Ruskopirtti i Östra centrum håller öppet vardagar må kl. 11.00–17.00, ti och to kl. 10.00–16.00, on och fr kl. 9.00–14.30 under perioden 1.6–31.8. Från den 1 september ordnas dagverksamhet (förutom de ovan nämnda tiderna) också på lördagar kl. 10.00–15.30.
 • Höstvägens mångsidiga servicecentral (Utängsgränden 3) håller öppet kl. 8–16 under perioden 17.6–11.8.
 • Servicecentralverksamheten vid Tölö mångsidiga servicecentral (Tölögatan 33) betjänar kl. 8–15.30 under perioden 1.6–31.8. Dagverksamhet ordnas inte den 1–31 juli.

De övriga servicecentralerna och enheterna har öppet som vanligt.

Polikliniker

 • Geriatriska polikliniken (Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4) har stängt den 15–28 juli.
 • Palliativa polikliniken (Storkärrs sjukhus, Storkärrskanten 3 B) har stängt 17.6–14.7. Vid behov ta kontakt med hemsjukhuset i det egna området.

Seniorer och frontveteraner

Seniorinfos rådgivning i Fiskehamnen och Nordsjö har sommarpaus 17.6–23.8.

Seniorinfos telefontjänst betjänar som vanligt hela sommaren, vardagar kl. 9–15, tfn 09 310 44556, seniori.info@hel.fi

Tjänsterna som stöder frontveteraners möjlighet att bo kvar hemma (Kottbyvägen 11, N-huset) har stängt den 15–28 juli.

Byrån för frontveteranrehabilitering (Läkaregatan 8, byggnad 4) har stängt den 1–28 juli.

Rehabiliteringen och hjälpmedelstjänsterna

Storkärrs öppna fysioterapi betjänar i lokalerna för Malms öppna fysioterapi under perioden 24.6–11.8.

Hjälpmedelstjänsten i Dal har ingen kvällsmottagning (on kl. 16–18) under perioden 3.6–30.8. Tjänsten har öppet vardagar kl. 8–16.

Studenthälsovård

Mottagningarna (andra stadiet och yrkeshögskolor) på Mechelingatan 46, 4 vån. under perioden 3.6–2.8. För mer information kontakta hälsovårdaren i den egna läroanstalten eller ring 050 3105547 vardagar kl. 8–14.30.

Tjänster för unga och vuxensocialarbete

 • Vuxensocialarbetet i Fiskehamnen betjänar
  • 3.6–19.6. kl. 7–18       
  • 24.6–9.8. kl. 7–16
  • 12.8–30.8. kl. 7–18
  • 1.6–31.8 fredagar (även to 20.6) kl. 7–16 
 • Utredningen av arbetsförmågan, västra är stängd den 15–28 juli.
 • Baggböle arbetscentral är stängd den 1–28 juli. Möbellagret och transporten betjänar

socialvårdens klienter på vardagar även under sommarpausen.

 • Den sociala kreditgivningen är stängd den 15–26 juli.
 • Uusix-verkstäderna (Byholmsgatan 8 och Bjälkgatan 4) har stängt den 1–28 juli.

Invånarhus

Invånarhusen har stängt på sommaren enligt följande:

 • Invånarhuset Betania 17.6–14.7
 • Invånarhuset Mylläri 1.7–11.8
 • Gårdsbacka förortsstation 29.7–4.8
 • Partnerskapshuset Hanna 29.7–11.8
 • Malms verksamhetscentral 19.6–11.8
 • Åggelby Societetshus 22–23.8
 • Rönnbacka förortsstation 20.6–11.8
 • Saunabaari 20.6–11.8
 • Nordsjö förortsstation 1.7–4.8 

Malms verksamhetscentral flyttar till lokalerna för Åggelby Societetshus för sommarperioden 24.6–9.8. Malms verksamhetscentral betjänar från den 12 augusti.

Tjänster för handikappade

Följande enheter för arbets- och dagverksamhet för handikappade är stängda den 1–28 juli:

 • Haavikko utbildnings- och vuxenutbildningscenter
 • Böle verksamhetscenter
 • Sofielunds verksamhetscenter
 • Suez dagverksamhet
 • Verksamhetscentret Cäpsä
 • Verksamhetscentret Polku
 • Verksamhetscentret Tanhua
 • Tyynelä verksamhetscenter
 • Vallgårds arbets- och träningscenter

Vid behov ordnas ersättande verksamhet för klienter i lokalerna för verksamhetscentret Polku.

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning (Sofielundsgatan 8) håller öppet vardagar kl. 8–15 under perioden 24.6–4.8.

Psykiatri- och missbrukartjänster

Psykiatri- och missbrukartjänsterna i Fiskehamnen och Nordsjö betjänar

 • 3.6–20.6 vardagar kl. 7–18
 • 24.6–9.8 vardagar kl. 7–16
 • 12.8–30.8 vardagar kl. 7–18
 • 1.6–31.8.2019 fredagar kl. 7–16

Missbrukarpoliklinikerna i Dal och Malm har ingen kvällsmottagning under perioden 1.6–31.8.

Kvällsmottagningen på tisdagar vid psykiatri- och missbrukarcentralen i Malm omvandlas till dagmottagningar för perioden 1.6–31.8.

Dagavdelningen 8–1 för affektiva störningar är stängd den 1–28 juli.

Dagcentret Villa Sture har stängt den 1–14 juli.

Laboratorier och bilddiagnostik/röntgen

HUSLABs laboratorier har sommaröppet under perioden 24.6–18.8. Då är laboratorierna stängda på lördagar och Kampens och Tullbommens laboratorier turas om att hålla öppet på kvällen.

 • Kampens laboratorium har öppet må, on och fr kl. 6.45–16, ti och to kl. 6.45–18 under perioden 24.6–18.8.
 • Tullbommens laboratorium har öppet må och on kl. 6.45–18, ti, to och fr kl. 6.45–16 under perioden 24.6–18.8.
 • Fiskehamnens laboratorium har öppet vardagar kl. 7–16 under perioden 24.6–11.8.
 • Kvarnbäckens laboratorium har öppet kl. 7–15 under perioden 24.6–18.8.

De övriga laboratorierna i Helsingfors betjänar som vanligt hela sommaren.

Elielplatsens röntgen betjänar må–fr kl. 7.30–16 under perioden 1.7–4.8.

Jour                           

De patienter som behöver akutvård vårdas på kvällar, under veckoslut och helger vid jourerna på Haartmanska, Malms, Jorvs och Pejas sjukhus samt i Nya Barnsjukhuset.

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du uppsöker jour. Numret betjänar dygnet runt.

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt på sommaren, socialjouren på numret 020 69 6006 och krisjouren på numret 09 310 44222.

Livshotande situationer ring 112.

Hälsorådgivning för helsingforsare 24/7 på numret 09 310 10023

Socialtjänsternas rådgivning www.hel.fi/sosiaalineuvonta


DELA