Hälsostationerna är öppna 1.6–31.8 vardagar kl. 8–16. Ingen kvällsmottagning ordnas under sommaren.

Helsingfors social och hälsovårdstjänster sommaren 2021

Coronatjänster

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?

Helsingforsbor kan kontrollera sina symtom på webben på omaolo.fi. Tjänsten ger anvisningar för vad du ska göra, och vid behov kan du boka en tid till ett coronavirustest.

Man kan också boka ett test genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).
Det är skäl att ta ett coronatest också vid behov på sommaren. Ta testet om du har symtom som passar in på infektionen.
Om coronavaccination i Helsingfors hittar du mer information på adressen coronavaccination.hel.fi.

Hälsostationer

Största delen av Helsingfors hälsostationer har öppet 1.6–31.8 må–fr kl. 8–16.

Stensböle hälsostation har stängt 28.6.–1.8. och Malmgårds hälsostation, 28.6–29.8. Under denna tid betjänas dessa hälsostationers klienter vid andra hälsostationer enligt följande:

 • Stensböle hälsostations klienter vid Gårdsbacka hälsostation, Köpgränden 3, tfn 09 310 60410
 • Malmgårds hälsostations klienter vid Gamlas hälsostation, Kaustbystigen 6 A, tfn 09 310 47355

Utdelningen av egenvårdsartiklars återuppringning, tfn 09 310 55002, har öppet på sommaren kl. 9–12.

Den centraliserade preventivrådgivningen är stängd 12.7–25.7, då klienterna skickas vidare i brådskande ärenden till sina egna hälsostationer.

Sårmottagningen är stängd 12.7–1.8., då klienterna skickas vidare till sina egna hälsostationer.

Ögonbottensfotograferingen är stängd 12.7.–8.8.

Det barnpsykiatriska teamet är inte verksamt 19.7–1.8.

Läs mer: www.hel.fi/halsostationer

Tandvård

Tandvårdens tidsbokning betjänar må–to kl. 7–18 och fr kl. 7–15, tfn 09 310 51400.

Du kan också boka tid på vilken som helst tandvårdsmottagning. Tandvårdens chatt betjänar vardagar kl. 8–15 på adressen www.hel.fi/hammashoito.

En del tandkliniker har stängt på högsommaren:

 • Hertonäs strands tandklinik 28.6–4.7.
 • Tandkliniken vid Stensböle hälsostation 28.6–8.8.
 • Tandkliniken vid Degerö hälsostation 19.7–25.7.
 • Linnankoskigatans tandklinik 21.6–8.8.
 • Tandkliniken vid Malms hälsostation, primärvård 28.6–1.8.
 • Tandkliniken vid Malms hälsostation, tandreglering 28.6–8.8.
 • Tandkliniken vid Malmgårds hälsostation 28.6–29.8.
 • Tandkliniken vid Månsas hälsostation 12.7–15.8.
 • Tandkliniken vid Rönnbacka hälsostation, primärvård 28.6–1.8.
 • Tandkliniken vid Rönnbacka hälsostation, tandreglering 5.7–8.8.
 • Tandkliniken vid Sockenbacka hälsostation 21.6–27.6.
 • Porovikens tandklinik 28.6–9.8.
 • Parkstads tandklinik 28.6–11.7.
 • Bocksbacka tandklinik 19.7–25.7.
 • Enheten för specialiserad munvård i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, PKS-SEHYK 3.6–8.6.
 • Estnäs hälsostations tandklinik, primärvård 21.6–8.8.
 • Estnäs hälsostations tandklinik, tandreglering 5.7–8.8.
 • Nordsjö hälsostations tandklinik, tandreglering 12.7.-1.8.2021

Tandvårdsjouren har öppet hela sommaren i Kvarnbäckens tandklinik samt från och med 14.6 vid Mun- och tandcentret (Haartmansgatan 1) då jouren vid Fiskehamnens tandklinik upphör.

Tidsbokning vardagar kl. 7–14 på numret 09 310 51400.

Tandvårdsjouren finns kvällstid, på veckoslut och under helger vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbokning må–fr kl. 14–21 och lö–sö kl. 8–21, tfn 09 471 71110.

Nattjouren för munsjukdomar har öppet kl. 21–8 vid Tölö sjukhus, Tölögatan 40. Kontakta jouren i förväg, tfn 040 621 5699.

Mejlans tandklinik har öppet fr.o.m. 8.6 vid Mun- och tandcentret (Haartmansgatan 1).
Enheten för specialiserad munvård finns i Mun- och tandcentret (Haartmansgatan 1) fr.o.m. 9.6.
Gamlas tandkliniks tjänster flyttas till andra kliniker fr.o.m. 14.6.

Rådgivnings- och familjetjänster

Rådgivningsbyråernas telefontjänst betjänar 1.6–31.8, kl. 8–12 på numret 09 310 55530.
Rådgivningsbyråns chatt betjänar vardagar kl. 11–12 under perioden 1.6–31.8.

För vaccination av barn i rådgivningsbyrååldern kan man boka en tid med sin egen hälsovårdare www.maisa.fi.
Vaccinationer kan också ges utan tidsbokning i samband med besök på rådgivningsbyrån.

 • Östergatans mödra- och barnrådgivning har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 21.6–15.8.
 • Berghälls mödra- och barnrådgivning har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 21.6–15.8.
 • Nordsjös mödra- och barnrådgivning har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 21.6–15.8.

Jakobacka rådgivningsbyrå har stängt 28.6.–1.8. och Månsas rådgivningsbyrå 5.7.– 25.7. Under den här perioden får klienterna vid dessa rådgivningsbyråer sina tjänster hos andra rådgivningsbyråer enligt följande:

 • Klienter vid Jakobacka rådgivningsbyrå hos Parkstads rådgivningsbyrå, Formansplatsen 1, 00750 Helsingfors
 • Månsas rådgivningsbyrås klienter hos Svedängens rådgivningsbyrå, Svedängsvägen 22, 00670 Helsingfors.

De öppna rådgivningsbyråerna har stängt under perioden 1.6–31.8.

Följande av specialtjänsterna för familjer håller stängt 19.7–1.8.:

 • rådgivningsbyråernas psykologtjänster
 • parterapin
 • familjerådgivningsbyrån
 • talterapin
 • terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer.

Servicecentraler

Servicecentralernas tjänster för alla har stängt hela sommaren.

Under sommaren ordnas enbart stödd gruppverksamhet för klienter som skilt bjuds in till grupperna i servicecentralerna.

Polikliniker

Hjälpmedelstjänster, Rosasvägen 18, 00390 Helsingfors stad, betjänar på sommaren 1.6.–31.8.2021 må–to kl. 8–16 och fr kl. 10–16.

Geriatriska polikliniken, Sturegatan 8, 2. vån. är stängd 12.7.–25.7. Detta berör poliklinikens mottagnings- och minneskoordinatorverksamhet.

Palliativa polikliniken (Storkärrs sjukhus, Storkärrskanten 3 B) har stängt 7.6–27.6. Patienterna uppmanas att vid behov kontakta hemsjukhuset i sitt eget område.

Seniorer och frontveteraner

Seniorinfos telefontjänst betjänar som vanligt hela sommaren, vardagar kl. 9–15, tfn 09 310 44556, seniori.info@hel.fi.

Tjänster som stödjer frontveteraners möjlighet att bo hemma är öppna som vanligt på sommaren (Mannerheimvägen 168 b, 2 vån.) tfn 09 310 50544, telefontjänst må–to kl. 9–12 tfn 09 3105 0544, telefontjänsten är stängd på fredagar.
E-post: sote.sasasiakasohjaus.veteraanipalvelut@hel.fi

Byrån för frontveteranrehabilitering har öppet som vanligt på sommaren. Telefontjänsten har öppet må–to kl. 9–12, och stängt på fredagar.

Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedelstjänsterna har öppet 1.6–31.8. må–to kl. 8–16 och fr kl. 10–16, tfn 09 310 47589.
Serviceenheten har öppet 1.6–31.8. må–to kl. 8–16 och fr kl. 10–16.

Studerandehälsovården

Studerandehälsovården har öpppet sommaren 2021 vid nästan alla läroanstalter fram till midsommar.
Studerandehälsovårdens centraliserade tjänster har öppet hela sommaren på Mechelingatan 46 A, vån. 4. Tidsbokning tfn 040 6624166.
Chatt-tjänst för unga (ungdomar i åldern 16–29) har öppet vardagar kl. 12–15.

Invånarhus

Invånarhusen har stängt på sommaren enligt följande:

 • Invånarhuset Betania 3.5–8.8
 • Invånarhuset Mylläri 14.6–8.8
 • Gårdsbacka förortsstation 14.6–8.8
 • Partnerskapshuset Hanna och Societetshuset i Åggelby 9–15.8
 • Malms verksamhetscentral 14.6–8.8
 • Rönnbacka förortsstation 14.6–8.8
 • Månsas invånarhus Saunabaari 14.6–8.8
 • Nordsjö förortsstation 14.6–8.8
 • Invånarlokalen Hopeala har öppet fr.o.m. 1.6

Västra vuxensocialarbetet

 • Uusix-verkstäderna (Byholmsgatan 8 och Söderviksgaan 10 A) har stängt 5.7–30.7
 • Baggböle arbetscentral är stängd 5–30.7 Logistikavdelningen betjänar dock utkomststödsklienterna normalt så att varorna levereras hem till dem enligt överenskommelse. Det är inte möjligt att hämta något från arbetscentralen.
 • Utredning av arbetsförmågan är stängd 5– 25.7
 • Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte har stängt 5–30.7
 • Social rehabilitering har stängt 5–30.7
 • Hemvårdens stödgrupper för den öppna arbetsverksamheten och Kafé Sumppila har stängt 5–30.7.
 • Verksamheten inom natur- och miljögrupper samt byggnads- och fastighetsgrupper skärs ner under tiden 5–30.7 då arbetsverksamhet erbjuds i öppna grupper.

Norra vuxensocialarbetet

 • Den sociala kreditgivningen är stängd 12–31.7
 • Boenderådgivningens chatt är stängd 13–14.5 och 24.6–31.7

Socialrådgivningens VIA-punkter har stängt:

 • Haga 2–15.8
 • Kvarnbäcken 21.6–4.7 och
 • Nordsjö 19.7–1.8

Tjänster för handikappade

Följande enheter för arbets- och dagverksamhet för handikappade är stängda 5.7–1.8.:

 • Haavikko utbildnings- och vuxenutbildningscenter
 • Handikappsarbetets verksamhetscenter Cäpsä
 • Handikappsarbetets verksamhetscenter i Tölö
 • Handikappsarbetets arbets- och träningscenter i Vallgård
 • Handikapparbetets virtuella tjänster
 • Verksamhetscentret i Fiskehamnen
 • Verksamhetscentret i Böle
 • Verksamhetscentret Polku
 • Verksamhetscentret i Sofielund
 • Verksamhetscentret Tanhua

Vid behov ordnas ersättande verksamhet för klienter som köpt tjänst, eller i lokaler i verksamhetscentret i Fiskehamnen.

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning öppettider för tiden 28.6–8.8

 • Polikliniken för personer med utvecklingsstörning, Sofielundsgatan 8 A-byggnaden har öppet måndagar till torsdagar kl. 8–15 och fredagar kl. 8–14.

Obs! Polikliniken för personer med utvecklingsstörning erbjuder inga läkartjänster under perioden 28.7–8.8.2021.

Psykiatri- och missbrukartjänster

Psykiatri- och missbrukartjänsterna vid Fiskehamnen, Nordsjö och Dal har öppet 

 • Fiskehamnen har öppet kl. 8–16 under perioden 1.6–28.8, förutom ersättande be-handling som öppnar kl. 7.
 • Nordsjö psykiatri- och missbrukarcentral har öppet vardagar kl. 8–16 under peri-oden 1.6–27.8, förutom ersättande behandling som öppnar kl. 7.
 • Dals psykiatri- och missbrukarcentral har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–30.8, förutom ersättande behandling som öppnar kl. 7.45.

Kvällsmottagningen på tisdagar vid psykiatri- och missbrukarcentralen i Malm omvandlas till dagmottagningar för perioden 1.6–31.8.

 • Verksamheten vid bedömningspolikliniken för opioidsubstitionsvård begränsas 5.7–8.8.
  (Verksamheten omfattar brådskande bedömningar och tillträde till substitutionsvården)
 • Rehabiliteringsprogram 1 har stängt 28.6–25.7 och rehabiliteringsprogram 2 har stängt 26.7–15.8.
 • K1 och K2 betjänar vid behov de som ansöker till någotdera programmet under hela sommaren.
 • Rehabiliteringsprogram 3 (Mankeli) har stängt 28.6–25.7.
 • Dagcentret Villa Sture har stängt 12–25.7.
 • Hälso- och socialrådgivningstjänsterna i Östra centrum, Gårdsbacka och Sörkan Symppis har öppet må, ti, to och fr kl. 10–15 och on kl. 9–14.
  Symppis-gemenskaperna har tills vidare stängt.
 • Enheten för fysioterapi och motionstjänster vid psykiatri- och missbrukartjänsterna har stängt 12.7–1.8.
 • Undersöknings- och vårdcentralen för bipolär sjukdom har stängt 5.7–1.8.
 • Centralen för gruppterapi är stängd 5.7–1.8.
 • Dagavdelning 10 på Aurora är stängd 5.7–1.8.
 • Dagavdelning 8-1 på Aurora är stängd 14.6–11.7.
 • Avdelningen 15-5C vid Aurora är stängd 21.6 – 31.8.

Jourer

Patienter som behöver akutvård vårdas på kvällar, helger och helgdagar vid jourerna på Haartmanska, Malms, Jorvs och Pejas sjukhus samt på Nya Barnsjukhuset.

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du uppsöker jour. Numret betjänar dygnet runt.

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt på sommaren, socialjouren på numret 020 696 006 och krisjouren på numret 09 310 44222.

Livshotande situationer – ring 112

Hälsorådgivning för helsingforsare 24/7 på numret 09 310 10023

Socialtjänsternas rådgivning Socialtjänsternas rådgivning

Bild: Helsingfors stads bildbank / Monica Gorbatow

Nyheten uppdaterad 4.6.2021 och 17.6.2021 med information om sommaren 2021. Nyheten kommer att kompletteras.
Uppgifterna för 2020 raderades från sidan 10.5.2021.