Hälsostationerna är öppna 1.6–31.8 vardagar kl. 8–16. Ingen kvällsmottagning ordnas under sommaren.

Sommartidtabeller inom social- och hälsovården 2020

Se här hur coronaviruset förändrar social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Hälsostationer

Behandling av coronasmitta under sommaren

 • Symtomenkät på nätet på omaolo.fi (vid behov tidsbokning för provtagning)
 • Coronarådgivningen, tfn 09 310 10024 är öppen vardagar kl. 7–16 under perioden 1.6–31.8. På övriga tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117
 • Dals coronahälsostation, Läkaregatan 8 R, är öppen som vanligt vardagar kl. 8–18 under perioden 1.6–31.8
  Klienter vid Dals hälsostation betjänas i övriga ärenden av
  • Haga hälsostation, Knektvägen 5, tfn 09 310 49270
  • Munksnäs hälsostation, Bredviksvägen 30, tfn 09 310 48600
  • Tölö hälsostation, Sibeliusgatan 14, tfn 09 310 45500
 • Malms coronahälsostation, Talvelavägen 4, har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–31.8.
  Klienter vid Malms hälsostation betjänas i övriga ärenden av
  • Skomakarböle hälsostation, Skomakarbölevägen 32, tfn 09 310 53410
  • Parkstads hälsostation, Formansplatsen 1, tfn 09 310 53300
  • Rönnbacka hälsostation, Bärnstensvägen 8, tfn 09 310 59800
  • Åggelby hälsostation, Byäldstevägen 25, tfn 09 310 69791.

Majoriteten av hälsostationerna har öppet hela sommaren

 • Hälsostationerna som har öppet betjänar vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–31.8
 • Även Fiskehamnens hälsostationstjänster, Verkstadsgatan 14 A, har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–28.8.

Några hälsostationer är stängda en del av sommaren

 • Jakobacka hälsostation har stängt 22.6–2.8
  Under den här perioden betjänas klienter vid Jakobacka hälsostation av
  • Skomakarböle hälsostation, Skomakarbölevägen 32, tfn 09 310 53410
  • Parkstads hälsostation, Formansplatsen 1, tfn 09 310 53300
  • Åggelby hälsostation, Byäldstevägen 25, tfn 09 310 69791
 • Gamlas hälsostation har stängt 22.6–28.8
  Under den här perioden betjänas klienter vid Gamlas hälsostation av Malmgårds hälsostation, Löjtnantsvägen 12–14, tfn 09 310 48210
 • Stensböle hälsostation har stängt 22.6–26.7
  Under den här perioden betjänas Stensböle hälsostations klienter vid Gårdsbacka hälsostation, Köpgränden 3, tfn 09 310 60410.

Utdelning av egenvårdsartiklar, kontakt elektroniskt eller per telefon vardagar kl. 10–14, tfn 09 310 55002. Utdelningen är öppen vardagar kl. 8-16.

Den centraliserade preventivrådgivningen har stängt 13.7–26.7. Klienterna betjänas av den egna hälsostationen.

Sårmottagningen har stängt 6.7–26.7. Klienterna betjänas av den egna hälsostationen.

Gruppverksamhet ordnas inte 1.7–31.7.

Barnpsykiatriska arbetsgruppen har ingen verksamhet 20.7–2.8.

Tandvård

Under coronaepidemin tryggas akut och nödvändig tandvård för helsingforsarna. Staden öppnar tandklinikerna stegvis under sommaren, för att mer omfattande icke-akuta munhälsovårdstjänster ska kunna erbjudas helsingforsarna.

Tandvårdens tidsbokning betjänar må–to kl. 7–18 och fr kl. 7–15 under sommaren, tfn 09 310 51400. Chatten betjänar vardagar kl. 8–15 på www.hel.fi/hammashoito (på finska). Det är för tillfället inte möjligt att boka tid på klinikerna.

Tandkliniker som är öppna under sommaren

 • Tandkliniken vid Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande
 • Stengårds tandklinik
 • Linnankoskigatans tandklinik
 • Tandkliniken vid Malmgårds hälsostation
 • Tandkliniken vid Malms hälsostation
 • Tandkliniken vid Månsas hälsostation
 • Tandkliniken vid Kvarnbäckens hälsostation
 • Enheten för specialiserad munvård i huvudstadsregionen
 • Tandkliniken vid Nordsjö hälsostation.

Tandkliniker som öppnar under sommaren

 • Tandkliniken vid Åggelby hälsostation 15.6
 • Tandkliniken vid Munksnäs hälsostation 3.8
 • Tandkliniken vid Degerö hälsostation 3.8
 • Tandkliniken vid Gårdsbacka hälsostation 17.8
 • Parkstads tandklinik 17.8
 • Estnäs tandklinik 17.8
 • Tandkliniken vid Haga hälsostation 24.8
 • Hertonäs strands tandklinik 24.8
 • Jakobacka tandklinik 24.8
 • Tandkliniken vid Svedängens hälsostation 24.8
 • Tandkliniken vid Rönnbacka hälsostation 24.8
 • Tandkliniken vid Sockenbacka hälsostation 24.8
 • Porovikens tandklinik 24.8
 • Bocksbacka tandklinik 24.8
 • Skomakarböle tandklinik 24.8

Följande tandkliniker har stängt 1.6–30.8

 • Tandvården vid Östergatans familjecenter
 • Tandvården vid Berghälls familjecenter
 • Tandkliniken vid Gamlas hälsostation
 • Tandkliniken vid Stensböle hälsostation
 • Drumsö tandklinik
 • Liisu, mobil munvårdsenhet
 • Mannerheimvägens tandklinik
 • Mejlans tandklinik
 • Brunakärrs tandklinik

Tandvårdsjouren finns kvällstid, på helger och helgdagar vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbokning vardagar kl. 14–21 och lö–sö kl. 8–21, tfn 09 471 71110.

Nattjouren för munsjukdomar har öppet kl. 21–8 vid Tölö sjukhus, Tölögatan 40. Kontakta jouren i förväg, tfn 040 621 5699.

Tandvården inom Helsingfors stad

Familje- och socialtjänster

Rådgivnings- och familjetjänster

Rådgivningsbyråernas telefontjänst betjänar 15.6–9.8, vardagar kl. 8–13 på numret 09 310 55530.

Rådgivningsbyråernas chatt är öppen 15.6–9.8 kl. 11–13 (betjänar på finska).

Rådgivningsbyråroboten NeRo betjänar dygnet runt (betjänar på finska).

Rådgivningsbyråerna har öppet 15.6–9.8 vardagar kl. 8–16.

Rådgivningsbyråerna i Jakobacka, Månsas, Svedängen, Munksnäs och Sockenbacka har stängt 22.6–9.8. Under den här perioden får klienterna vid dessa rådgivningsbyråer sina tjänster från andra rådgivningsbyråer enligt följande:

 • Klienter vid Jakobacka rådgivningsbyrå från Parkstads rådgivningsbyrå, Formansplatsen 1, 00750 Helsingfors
 • Klienter vid Månsas och Svedängens rådgivningsbyråer från Åggelby rådgivningsbyrå, Byäldstevägen 25, vån. 2
 • Klienter vid Munksnäs rådgivningsbyrå från Tölö rådgivningsbyrå, Sibeliusgatan 14
 • Klienter vid Sockenbacka rådgivningsbyrå från Haga rådgivningsbyrå, Knektvägen 5, vån. 2, eller Malmgårds rådgivningsbyrå, Löjtnantsvägen 12–14.

Vid rådgivningsbyråerna sköts under högsommaren 15.6–9.8 kontroller av gravida mödrar och barn upp till 1,5 år samt andra nödvändiga kontroller.

Ingen öppen rådgivningsverksamhet på rådgivningsbyråerna 1.6–31.8.

Specialtjänsterna för familjer har stängt 13–26.7.

 • Rådgivningsbyråernas psykologtjänster
 • Parterapin
 • Familjerådgivningsbyrån
 • Talterapi för barn
 • Terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer.

Servicecentralerna och verksamhetscentra för närståendevård

 • Alla servicecentraler och verksamhetscentra för närståendevård har tillsvidare stängt.

Polikliniker

 • Geriatriska polikliniken (Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4) har stängt den 20–31.7. Ändringarna gäller poliklinikens mottagnings- och minneskoordinatorverksamhet.
 • Palliativa polikliniken (Storkärrs sjukhus, Storkärrskanten 3 B) har stängt 29.6–26.7. Vid behov kontakta hemsjukhuset i ditt eget området.

Seniorer och frontveteraner

 • Seniorinfos rådgivning i Fiskehamnen och Nordsjö har tillsvidare stängt.
 • Seniorinfos telefontjänst betjänar vardagar kl. 9–15 från och med 22.6, tfn 09 310 44556, seniori.info@hel.fi
 • Byrån för frontveteranrehabilitering (Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4) har stängt den 6–31.7.
 • Tjänster som stödjer frontveteraners möjlighet att bo hemma (Mannerheimvägen 168 B, vån. 2) har öppet hela sommaren.

Rehabilitering och hjälpmedelstjänster

 • Hjälpmedelstjänsterna (Läkaregatan 8, byggnad 4, S- och V-trappan) har ingen kvällsmottagning på onsdagar kl. 16–18 under perioden 1.6–31.8. Tjänsten har öppet vardagar kl. 8–16.

Studerandehälsovård 

 • Mottagning (andra stadiet, yrkeshögskolor och 16–29-åringar) 1.6–31.7, Mechelingatan 46, vån. 4. För mer information kontakta hälsovårdaren på din egen läroanstalt eller ring 050 3105547, vardagar kl. 8–14.30.

Tjänster för unga och vuxensocialarbete

Västra vuxensocialarbetet

 • Uusix-verkstäderna (Byholmsgatan 8 och Bjälkgatan 4) har stängt 6–31.7
 • Baggböle arbetscentral har stängt 6–31.7
 • Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte har stängt 6–26.7
 • Rehabiliteringshandledningen har stängt 6–31.7
 • Hemvårdens stödgrupper för den öppna arbetsverksamheten och Kafé Sumppila har stängt 6–31.7
 • Verksamheten inom natur- och miljösektorn samt byggnads- och fastighetsskötsel skärs ner
  under perioden 6–31.7. Då erbjuds arbetsverksamhet i de grupper som har öppet.
 • Utredningen av arbetsförmåga har stängt 6–26.7.

Norra vuxensocialarbetet

 • Den sociala kreditgivningen har stängt 13–31.7
 • Socialrådgivningen, Haga serviceställe har stängt 13.7–2.8
 • Socialrådgivningen, Kvarnbäckens serviceställe har stängt 6–19.7
 • Socialrådgivningen, Nordsjö serviceställe har stängt 20.7–2.8.

Södra vuxensocialarbetet

 • Södra enheten för vuxensocialarbete vid Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande betjänar må–fr kl. 8–16 1.6–30.8 (öppen som normalt må–fr kl. 7–18).

Invånarhus och förortsstationer

Invånarhusen och förortsstationerna nedan har stängt enligt följande:

 • Invånarhuset Betania i Rödbergen håller stängt till 9.8
 • Partnerskapshuset Hanna har stängt 3–9.8
 • Invånarhuset Saunabaari har stängt till 2.8
 • Malm aktivitetscenter har stängt till 2.8
 • Invånarhuset Mylläri har stängt till 2.8
 • Gårdsbacka förortsstation har stängt till 16.8
 • Nordsjö förortsstation har stängt till 28.7
 • Åggelby societetshus har stängt 17–23.8
 • Rönnbacka förortsstation har stängt till 9.8

Arbets- och dagverksamhet för handikappade

Enheterna för arbets- och dagverksamhet nedan har stängt 6–31.7.

 • Haavikko utbildnings- och vuxenutbildningscenter
 • Verksamhetscentret Cäpsä
 • Verksamhetscentret i Tölö
 • Vallgårds arbets- och träningscenter
 • Böle verksamhetscenter
 • Sofielunds verksamhetscenter
 • Verksamhetscentret Polku
 • Verksamhetscentret Tanhua
 • Verksamhetscentret i Fiskehamnen.

Vid behov ordnas ersättande verksamhet för klienter som köpt tjänst.

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning (Sofielundsgatan 8, A-byggnaden) har öppet må–fr kl. 8–15 under perioden 22.6–2.8 (normalt 8–16).

Psykiatri- och missbrukartjänster

Fiskehamnens psykiatri- och missbrukarcentral har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–30.8. Med undantag av substitutionsvården, vars verksamhet öppnar vardagar kl. 7.

Dals psykiatri- och missbrukarcentral har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–30.8. Med undantag av substitutionsvården, vars verksamhet öppnar vardagar kl. 7.30.

Malms psykiatri- och missbrukarcentral har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–30.8.

Nordsjö psykiatri- och missbrukarcentral har öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 1.6–30.8. Med undantag av substitutionsvården, vars verksamhet öppnar vardagar kl. 7.

Verksamheten vid polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling för opioidberoende skärs ner under perioden 6.7–9.8, då i huvudsak brådskande ärenden i anknytning till bedömning och tillträde till vård sköts.

Rehabiliteringsprogram 1 inom missbrukarvård i grupp ordnas inte under perioden 13.7–9.8, rehabiliteringsprogram 2 ordnas inte under perioden 6.7–2.8.

Dagcentret Villa Sture har stängt 6–19.7. Tjänsterna ordnas i invånarhuset Hanna.

Undersöknings- och vårdcentralen för bipolär sjukdom har stängt 6.7–2.8.

Centralen för gruppterapi är stängd 29.6–2.8.

Dagavdelning 10 på Aurora är stängd 6.7–2.8.

Dagavdelning 8-1 på Aurora är stängd 6.7–2.8.

Laboratorier och bilddiagnostik/röntgen

HUSLABs laboratorier har sommaröppet under perioden 29.6–2.8. Då är laboratorierna stängda kvällstid och på lördagar.

 • Kampens laboratorium har öppet vardagar kl. 6.45–16 under perioden 29.6–2.8. Masscreening utanför sommaröppettiderna görs på basis av tidsbokning.
 • Tullbommens laboratorium har öppet vardagar kl. 6.45–16 under perioden 29.6–2.8.
 • Fiskehamnens laboratorium har öppet vardagar kl. 7–16 under perioden 29.6–2.8.
 • Haga laboratorium har stängt till 30.8.

Rönnbacka och Parkstads laboratorier samt provtagningen vid Drumsö hälsostation är stängda under coronavirusepidemin. Det är ännu oklart när dessa laboratorier öppnar. Du kan kontrollera öppettiderna på nätet: www.huslab.fi.

Elielplatsens röntgen har öppet vardagar kl. 7.30–16 under perioden 29.6–2.8.

Jourer

Patienter som behöver akutvård vårdas på kvällar, helger och helgdagar vid jourerna på Haartmanska, Malms, Jorvs och Pejas sjukhus samt i Nya Barnsjukhuset.

Ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du uppsöker jour. Numret betjänar dygnet runt.

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt på sommaren, socialjouren på numret 020 69 6006 och krisjouren på numret 09 310 44222.

Livshotande situationer – ring 112

Hälsorådgivning för helsingforsare 24/7 på numret 09 310 10023

Socialtjänsternas rådgivning

Bild: Helsingfors stads bildbank / Monica Gorbatow


Nyheten har uppdaterats 22.5. 3.6 och 16.7.2020.