En anställd som gör coronaprovtagning iklädd i sina arbetskläder.

Sök dig fortfarande till coronatest med låg tröskel

I Helsingfors är det snabbt och enkelt att testa sig för corona. Det lönar sig att söka sig till test genast om man har ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta.

”Helsingforsborna sökte sig bra till test under hösten och början av vintern, ett stort tack
för det. Antalet gjorda test har tyvärr sjunkit betydligt under julen och nyåret trots att epidemin inte har uppvisat tydliga tecken på att avta. Antalet smittor bland de testade är fortfarande stort”, berättar överläkaren vid epidemiologisk verksamhet Sanna Isosomppi.

I december testades som bäst 3 000 Helsingforsbor dagligen (medeltalet för 10 dagar före julen är över 2 500 test dagligen). Också antalet kontakter via tjänsterna Omaolo och coronavirusrådgivningen var i samma storleksklass. Dessa siffror har sjunkit med över hälften under helgerna.  

”Jag uppmuntrar Helsingforsborna att söka sig till coronatest även vid lindriga symtom. Med aktiv testning och spårning kan vi snabbare avbryta smittkedjorna. Detta är det viktigaste i kampen mot corona”, fortsätter Isosomppi.

Man får provtagningstid till samma dag antingen via tjänsten Omaolo eller genom att ringa Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024. Rådgivningen står till tjänst dagligen kl. 8–18. Det finns testpunkter på olika håll i Helsingfors.

Coronavirussymtomen påminner om förkylning och magsjuka. Symtom på coronavirusinfektion är till exempel feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd och förlust av lukt- eller smaksinne. Alla som
uppvisar coronavirussymtom hänvisas till test oberoende åldern.

Bild: Kimmo Brandt