Social- och hälsovårdstjänsterna är förberedda för Postis strejk

Postis strejk började måndagen den 11 november klockan 6. Detta kommer att betyda störningar i sändandet av tryckt material såsom brev. Strejken påverkar också social- och hälsovårdens brevutdelning.

Vi kommer att meddela klienterna om brådskande tidsbeställningar per telefon. Dokument i anknytning till tidsbeställningar, t.ex. blanketter för förhandsuppgifter, skickar vi per e-post. Har klienten ingen e-postadress, ber vi att hen hämtar blanketterna vid någon av våra servicepunkter. Med servicesedlar och betalningsförbindelser gör vi på samma sätt.

Transport av läkemedel och laboratorieprov fungerar trots strejken.

Utdelningen av vårdartiklar sköts via pakettransporter. Posti har meddelat att utdelningen av vårdartiklar kan lida av ett par dagars försening, inte längre.

Fakturor för social- och hälsovårdstjänster

Betalningstiden av stadens fakturor har p.g.a. strejken förlängts från två veckor till ca en månad.

Ytterligare information: www.talpatiedottaa.fi (på finska)

Vi följer med läget och kommer med ytterligare information vid behov.