Helsingfors byggnader och kust.

Social- och hälsovårdstjänster öppnas stegvis - även sommaren medför ändringar i öppettider

Från början av juni öppnas Helsingfors social- och hälsovårdstjänster stegvis alltefter coronaläget underlättas. Även sommaren medför vissa ändringar i tjänsterna. Vi kommer att informera skilt om ändringar som sker senare i sommar.

Coronainfektioner sköts också på sommaren

När du misstänker att du smittats av coronaviruset, kan du göra en symtombedömning på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Vid behov kan du via tjänsten boka tid till ett coronavirustest. På omaolo.fi kan man inte boka tid i stället för någon annan.

Du kan också kontakta coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024, som betjänar på sommaren vardagar kl. 7- 16. Övriga tider kan du ringa Jourhjälpen, tfn 116 117. Även coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest.

Coronahälsostationerna i Dal och Malm har öppet vardagar på sommaren. Dal har öppet kl. 8 -18 och Malm kl. 8 -16.

Det är tryggt att besöka hälsostationer

Det är tryggt att besöka hälsostationerna i Helsingfors på sommaren trots att coronatiden fortsätter. Du kan kontakta din egen hälsostation normalt och redan bokade tider behöver inte avbokas. Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna och de närståendes hälsa.

Hälsostationerna har öppet under sommarmånaderna vardagar kl. 8-16. Detta gäller också Fiskehamnens hälsostationstjänster. Vissa ändringar under högsommaren informerar vi senare om.

Några tandkliniker öppnas till sommaren

Under coronaepidemin har Helsingfors tandkliniker gett brådskande och nödvändig tandvård.

Staden börjar under sommaren stegvis öppna tandkliniker för att kunna erbjuda helsingforsare flera tider till tand- och munhälsa.

Symppis-punkterna och Villa Sture utvidgar sina tjänster

Symppis-punkterna avsedda för rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården startar sin verksamhet fr.o.m. juni. Av säkerhetsskäl öppnas inte dagcentraler i sin helhet. Symppis-punkterna ligger i Gårdsbacka och Östra centrum.

Även Villa Sture som är avsedd för dem som strävar efter missbruksfritt liv inleder sin verksamhet i juni. Villa Sture har öppet vardagar kl. 9-15 (ons kl. 9-13). Eftersom antalet personer måste p.g.a. coronasituationen begränsas hoppas vi att klienterna i förväg meddelar om de är på väg.

Inom psykiatri- och missbrukartjänsterna är strävan att öppna mer gruppverksamhet under sommaren. Samtidigt tar man säkerhetsåtgärder i beaktande.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetsverksamhet för handikappade

Fr.o.m. 1.6 kommer klienter som omfattas av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte att stegvis och kontrollerat återvända till närtjänsterna. Klienterna kan återvända till såväl stadens egna arbetsplatser (Uusix-verkstäder, öppen arbetsverksamhet, Baggböle arbetscentral) som till platser för köpt service och övriga platser.

Tjänsterna skräddarsys för klienterna så att de har möjlighet att delta i arbetsverksamheten fr.o.m. 1.6 antingen på distans eller på plats eller genom en kombination av dessa.

Planen beaktar t.ex. gruppstorleken (max 10 pers.), hygienen och skyddsutrustningen så att det är tryggt att återvända till tjänsterna.

Arbets- och dagverksamhet inom handikappservicen

Fr.o.m. 1.6. öppnas stegvis och kontrollerat enheterna Cäpsä, Tölö och Vallgård samt Haavikko utbildnings- och vuxenutbildningscenter. Förutom närtjänster erbjuds virtuell dagverksamhet. Verksamheterna inleds med begränsade grupper och särskild uppmärksamhet fästs vid hygien, städning och förflyttningar under dagen.

Invånarhusen

Av invånarhusen öppnar Åggelby Societetshus och Partnerskapshuset Hanna sina dörrar 1.6. I verksamheten beaktas coronaanvisningar och verksamheten ordnas huvudsakligen utomhus.

Mathjälpen

Utdelningen av undantagstidens matkassar fortsätter också på sommaren, dock med något ändrade tider och platser. Information om utdelningsställen hittar du på stadens webbplats. Mathjälpen ordnas i samarbete med Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Kvarnbäckens livsmedelshjälp.

Servicecentraler och verksamhetscenter för närståendevård

Servicecentralerna avsedda för pensionärer och arbetslösa Helsingforsbor är fortsättningsvis stängda. Också verksamhetscenter för närståendevård håller stängt. Vi följer noggrant situationen och inleder verksamheten genast när det är möjligt.

Bild: Helsingfors stads bildbank/ Mika Lappalainen