Social- och sjukvårdstjänster under valborg

Misstänker du coronavirussmittan?

Om möjligt, gör en coronavirusenkät på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom.

  • Om du har lindriga symtom, stanna hemma.
  • Om dina symtom kräver vård och du inte klarar dig med egenvård, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 310 10024 (vardagar kl. 7-20). Rådgivningen är öppen på valborgsmässoafton tors 30.4 kl. 7-20 och stängd på valborg fre 1.5.
    Övriga tider ring Jourhjälpen tfn 116 117.

Dals och Malms coronahälsostationer har öppet på valborgsmässoafton 30.4. kl. 8-18 och stängt på valborg 1.5.
Dals coronahälsostation är öppen på lör 2.5. kl. 9 - 16.

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna på valborgsmässoafton tors 30.4 kl. 8-16 (Fiskehamnen kl. 7-16).
Hälsostationerna är stängda på valborg fre 1.5.

Jour – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.
Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

  • Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
  • Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

  • Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet under valborg (1.5) kl. 9 - 21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.

Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon innan de kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under valborg:

  • socialjouren tfn 020 696 006
  • krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt på nummer 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.