Social- och sjukvårdstjänster på självständighetsdagen

Hälsorådgivningen tfn 09 310 10023  ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall

Hälsostationerna är öppna på torsdagen 5.12 kl. 8–16 (Fiskehamnen och Nordsjö kl. 7–16). Hälsostationerna håller stängt på självständighetsdagen 6.12.

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.
Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

 • Vuxna (16 år fyllda):
  Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
  Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.
  I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.
 • Barn och unga:
  Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.
  Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet på självständighetsdagen 6.12. kl. 9 - 21 i Haartmanska sjuk-huset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699. Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före dom kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på självständighetsdagen 6.12. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.