Social- och sjukvårdstjänster på självständighetsdagen

Hälsorådgivningen tfn 09 310 10023 ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

I allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall fås hjälp dygnet runt från numret 112.

Hälsostationerna är öppna på onsdagen 5.11. kl. 8 - 16 och håller stängt på självständighetsdagen 6.12.

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren. Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

  • Vuxna (16 år fyllda)
    Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12 och Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.
  • Barn
    Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

I brådskande sjukdomsfall, om den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150, tfn 09 87 10023 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1, ring först tfn 116 117.

Jouren för munhälsovård håller öppet på självständighetsdagen 6.12. kl. 9 - 21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 310 49999. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 09 471 87708. Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före dom kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på självständighetsdagen 6.12. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

DELA