Folk picknickar på bryggan.

Social- och hälsovårdstjänster under midsommaren 2021

Misstänker du coronavirussmitta?

Helsingforsare kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till ett coronatest.

Du går också att söka dig till test genom att ringa coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Du kan också söka dig till coronatest under midsommaren. Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta ska du söka dig till test.

Information om coronavirusvaccineringar i Helsingfors får du på coronavaccination.hel.fi.

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna normalt to 24.6 kl. 8–16. Hälsostationerna håller stängt under midsommeren 25.6–27.6.

Hälsorådgivning 24 h  – tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar angående vården av sjukdomar dygnet runt (24 h), till normal samtalsavgift.

Jour – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren dygnet runt.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

  • Mejlans joursjukhus, Haartmansgatan 4, byggnad 12
  • Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J

I brådskande sjukdomsfall då den egna hälsostationen är stängd kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

  • Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour

Munhälsovårdens jour håller öppet under midsommaren (25.6–27.6) kl. 9–21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är vid Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.

Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under midsommaren.Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer - ring 112

I allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall får du hjälp dygnet runt på nödnumret 112.

Bild: Helsinki Marketing / Eetu Ahanen