Malms hälsostation

Ändringar i social- och hälsovårdstjänster den 17 mars

På grund av coronavirussituationen öppnar Helsingfors en coronahälsostation till i Malm torsdagen 19.3. Informationstjänster för äldre utökas. Icke-brådskande social- och hälsovårdstjänster skärs ner. För att skydda riskgrupper förbjuds gäster på sjukhus och i alla boendetjänster.

Coronahälsostation till Malm

På torsdagen 19.3 kl. 8 öppnas i Malm den andra coronavirushälsostationen i Helsingfors. 

Alla Helsingforsbor med symtom i andningsorganen eller diarré med feber och illamående och som behöver läkarbedömning hänvisas till coronahälsostationer. Symtom i andningsorganen är till exempel hosta, halsont, snuva och feber. Patienter med dessa symtom vårdas inte på andra hälsostationer.

Malms coronahälsostation, Talvelavägen 8, har öppet må-fr kl. 8-16. Vid behov utvidgas coronahälsostationernas öppettider.

Nuvarande Malms hälsostations klienter betjänas fr.o.m. 18.3 på:

  • Jakobacka hälsostation, Bergssidan 8, tfn 09 310 53153
  • Rönnbacka hälsostation, Bärnstensvägen 8, tfn 09 310 59800
  • Parkstads hälsostation, Formansplatsen 1, tfn 09 310 53300
  • Skomakarböle hälsostation, Skomakarbölevägen 32, tfn 09 310 53410

Malms rådgivningsbyrå och tandklinik betjänar klienter normalt i andra våningen, men ingången till dem sker via C-trappan, inte via huvudingången.

13.3: Dals hälsostation blir coronahälsostation

Misstänker coronavirussmittan?

Om du har lindriga symtom, stanna hemma. I lindriga fall tas inte koronavirusprov. Majoriteten av dem som insjuknar i coronaviruset återhämtar sig utan läkarvård genom att vila hemma en vecka. Symtom kan vid behov lindras med smärtstillande och värkmedicin. 

Gör en coronavirusbedömning på Omaolo

Om dina symtom kräver vård, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (vardagar kl. 7-16). Övriga tider ring Jourhjälpen tfn 116 117. I nödfall ring 112.

Ingen kvällsmottagning på hälsostationerna

Hälsostationerna håller fr.o.m. 18.3 öppet vardagar kl. 8–16. Hälsostationerna har ingen kvällsmottagning. Undantag är Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande samt Dals och Malms coronahälsostationer. Hälsostationernas alla icke-brådskande mottagningstider inhiberas. Vi kommer att kontakta klienterna.

Öppna rådgivningsbyråer håller stängt - kom inte till rådgivningsbyrån om barnet är sjukt

Öppna rådgivningsbyråer håller stängt. Kom inte till rådgivningsbyrån om ditt barn är sjukt. Ifall rådgivningsbyrån skär ner icke-brådskande mottagningstider, kontaktas klienterna.

Inga besök till boenden för äldre och handikappade

 För att vi ska kunna skydda de äldre, handikappade och andra riskgrupper, är gäster förbjudna i alla seniorcenter, på sjukhus och boendeserviceenheter. Anhöriga kan ha kontakt via telefon eller via fjärranslutning. Om din närstående är i palliativ vård, kom överens med personalen om dina besök. 

Stöd till de äldre - Seniorinfo har längre öppettider

Seniorinfo betjänar vardagar kl. 9-18 på nummer 09 310 44556 och på chatten på www.hel.fi/seniorit/sv. Vi utvidgar öppettiderna för att bättre kunna svara på de äldres och närståendes behov. 

Du kan också göra en orosanmälan på webben om en äldres situation www.hel.fI/seniorit/sv.

Alla medborgare som fyllt 70 år har uppmanats att i mån av möjlighet hålla sig hemma för att minska risken för coronvirussmittan. Man får vistas utomhus och till exempel rasta hunden men nära kontakter med andra ska man undvika.

Egenvårdsartiklar sänds per post               

Egenvårdsartiklar skickas till klienterna per post. De kan hämtas från ett avhämtningsställe eller en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Produkterna kan inte hämtas från utdelningspunkten för egenvårdsartiklar.