Mobilen i handen.

Staden skickar sms om coronaviruset till helsingforsare

Helsingforsare med mobiltelefonnummer kommer att få ett sms med anvisningar om hur man ska gå tillväga, om man misstänker att man fått en coronavirusinfektion. Meddelandet sänds till de mobilnummer som inte är hemliga. Sändandet av sms börjar måndagen den 30 mars.

"Vi vill också använda den här kanalen för att försäkra oss om att Helsingforsborna får den viktiga informationen om coronaviruset. Ingen i Helsingfors ska bli utan information om hur gå tillväga om man misstänker att man blivit smittad av coronaviruset", betonar borgmästaren Jan Vapaavuori.

Sms sänds på finska, svenska och engelska.

Sms på svenska

Bästa helsingforsare, om du misstänker coronavirussmitta och egenvård hemma inte hjälper, gör en symtombedömning för coronaviruset på Omaolo.fi eller ring tfn 310 10024 vardagar kl. 7 - 20 och övriga tider tfn 116 117. Vi sköter alla patienter med luftvägsinfektion på Malms och Dals coronahälsostationer. De äldre betjänas också av Seniorinfo, tfn 09 310 44556 vardagar kl. 9 - 18. Ytterligare information på www.hel.fi/coronavirus.

Med vänlig hälsning, Helsingfors stad


Kuva: Marja Väänänen