Hälsovårdare vid Drumsö hälsostation.

Sköt lindrig förkylning hemma

Vid flesta fall av förkylningar och luftvägsinfektioner räcker det med hemvård. Förkylningen går vanligen över av sig själv efter några dagar.

Symtomen kan lindras med egenvård. Du kan sköta förkylningssymtom genom att vila och dricka varma drycker. Värktabletter kan också användas för att lindra symtomen.

Om du är sjuk ska du stanna hemma, undvika att röra på dig och kontakter med andra människor. Du kan också stanna hemma om du har lindrig covid-19-infektion. På det här sättet kan du bekämpa corona och andra luftvägsinfektioner.

Sök hjälp vid behov

Om du har luftvägssymtom eller covid-19-infektion och behöver bedömning av sjukvårdare eller läkare, gör en symtombedömning på nätet på omaolo.fi eller ring Coronavirusrådgivningen i Helsingfors, tfn 09 310 10024 (dagligen 8–18) eller den egna hälsostationen.

Kom inte direkt till hälsostationen om du uppvisar symtom. För närvarande går det runt flera olika luftvägsinfektioner och hälsostationerna är belastade.

Vid andra ärenden, vänligen kontakta hälsovården elektroniskt på www.maisa.fi eller ring den egna hälsostationens servicenummer, om möjligt.

Bekämpa corona med vanliga knep

När coronaepidemin fortsätter kan man fortfarande bekämpa smittor med gamla och bekanta knep. Det är fortfarande viktigt att ha hand om god handhygien, hålla tillräckligt avstånd och använda munskydd i allmänna rum och också i kollektivtrafiken.

Du kan beställa tid till coronatest på omaolo.fi eller genom att ringa Coronavirusrådgivningen. Kom ihåg att ta coronavaccinet om du ännu inte är vaccinerad. Du kan boka en vaccinationstid elektroniskt på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.


Influensavacciner ges under hela december

Du kan snabbast boka tid till influensavaccinet på www.maisa.fi. Du kan också boka en vaccinationstid genom att ringa 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16).

Personer som tillhör en riskgrupp samt deras närmaste är berättigade att få avgiftsfria influensavacciner.

Influensavaccinet skyddar mot influensa, dess alvarliga former och följdsjukdomar. I år är det särskilt viktigt att ta vaccinet eftersom man kan få corona- och influensaviruset samtidigt.


Ytterligare information

  • Instruktioner för hur man sköter förkylning finns t.ex. på Duodecims webbplats (på finska).