Skolelever och personal vid Lauttasaaren ala-aste i karantän efter exponering för coronavirus

HUS konstaterade 8.3.2020 coronavirussmitta (covid-19) hos en kvinna i arbetsför ålder, som hör till personalen vid Lauttasaaren ala-aste. Smittan hänför sig till smittan som konstaterades på HUS under fredagskvällen, före vilken den smittade inte har haft information om möjligheten till coronavirussmitta.

På grund av den i dag konstaterade smittan har THL:s, HUS:s och Helsingfors stads experter fattat ett beslut om att vid Lauttasaaren ala-aste sätta eleverna i klasserna 3E och 3F samt under 10 personer inom personalen i hemkarantän för två veckor. Antalet person i karantän är totalt cirka 60. Elevernas föräldrar har nyss blivit informerade om ärendet med ett Wilma-meddelande.

Hela skolans verksamhet stoppas inte eftersom endast en del av personalen samt eleverna i de nämnda klasserna enligt experternas gemensamma åsikt har exponerats. De som placerats i hemkarantän bör stanna hemma och inte vara i kontakt med människor utanför hemmet.

De exponerades familjemedlemmar är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i coronaviruset. De kan leva normalt och röra sig fritt.

De som satts i karantän får ett officiellt beslut, som vid behov berättigar vårdnadshavaren till ett barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet, också om barnet är friskt. Beslutet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.