En liten flicka tittar på en bok.

Skolbarn med symtom ska testas för coronavirus

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på fredagen den 11 september uppdaterat instruktionen för hur man ska gå tillväga om barnet insjuknar i luftvägsinfektion.

Enligt den uppdaterade instruktionen ska barnet testas om hen enligt vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom kan man följa med situationen hemma i ett par dagar utan testning. Barnets symtom är lindriga om hen är pigg och orkar leka trots snuva, hosta och feber. Ett barn som uppvisar symtom får inte delta i småbarnspedagogik.

Ett coronatest är motiverat om ett barn eller en ungdom i skolåldern har coronavirussymtom.

I Helsingfors följs THL:s instruktion för testning av coronavirus. Helsingfors informerar barnens vårdnadshavare om nya instruktioner.

Instruktionen på THL:s webbplats: Barn och coronaviruset

Bild: pexels.com