Enkät till svenskspråkiga nylänningar om social- och hälsovårdstjänster

Nyland 2019 som förbereder landskaps- och vårdreformen i Nyland utreder tillgången till och användningen av svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i de nyländska kommunerna. Dessutom undersöks hur nöjda serviceanvändarna är med dessa tjänster.

Vi hoppas att du också delar med dig av dina ideér och tankar om hur de svenskspråkiga tjänsterna samt tillgängligheten till dem borde utvecklas i landskapet Nyland.

Svara på enkäten här senast sö 13.5.

Det tar ungefär 5-10 minuter att besvara enkäten. Bland alla som deltar lottas ut biobiljetter.

Nyland 2019 är Nylands landskapsförbunds projekt med uppgift att förbereda genomförandet av vård- och landskapsreformen i Nyland.

Ytterligare upplysningar om enkäten ges från Innolink av Anna Laiho, tfn 046 922 1103 eller anna.laiho@innolink.fi, och från Nyland 2019-projektet av Christina Gestrin, tfn 040 185 1604 eller christina.gestrin@uusimaa.fi.