Fyra människor spelar vid ett bord.

Servicecentralernas gruppverksamhet, dagverksamhet för äldre och korttidsvård öppnas i juni

Tjänster riktade till äldre och personer som vårdas av närstående öppnas stegvis från och med den 1 juni. Verksamheten kan ännu inte öppnas i stor utsträckning. De tjänster som öppnas riktas till de klienter som behöver mest hjälp. Dessa klienter kontaktas separat.

 – Tyvärr kan verksamheten ännu inte öppnas i hela sin utsträckning. Vi börjar avveckla nedstängningarna väldigt måttfullt och följer noggrant i vilken riktning coronavirusläget utvecklas, berättar serviceområdeschefen Soili Partanen.

Skyddsåtgärder och hygienanvisningar följs noggrant inom all verksamhet. Klienter och personal använder kirurgiskt mun- och nässkydd samt iakttar god handhygien och säkerhetsavstånd.

Vi meddelar separat när ytterligare tjänster kan öppnas.

Servicecentralernas gruppverksamhet öppnas till dem som behöver mest stöd

Servicecentralernas dagverksamhet öppnas från och med den 1 juni. Först öppnas smågruppsverksamhet till de klienter som uppskattas vara i behov av särskilt stöd. Sådana klienter är bland annat minnessjuka, personer som vårdas av närstående och deras närståendevårdare, samt de som lider av ensamhet och missbruksproblem. 

Gruppverksamheten öppnas i flera olika servicecentraler på olika håll i staden. Klienterna som bjuds in till smågrupperna kontaktas separat. Servicecentralernas personal kartlägger behoven för varje klient.

– Vi har redan en ganska bra uppfattning om vilka klienter som kommer att erbjudas gruppverksamhet. Till att börja med riktar vi gruppverksamheten till sådana klienter som redan tidigare har deltagit i servicecentralernas verksamhet och vars förmåga att klara sig i hemmet har förändrats märkbart under coronapandemin, berättar serviceområdeschefen Helena Venetvaara.

Verksamheten kan tills vidare inte öppnas för alla som vill delta. Till exempel hålls servicecentralernas konditionssalar och restauranger fortsättningsvis stängda.

– Vi följer situationen och berättar genast när vi kan öppna servicecentralernas verksamhet i en större utsträckning. Vi är dock inte där än och risken för smitta vid samlingar är inte över än, fortsätter Venetvaara.

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten för äldre öppnas från och med den 1 juni i stadens egna enheter. Även dagverksamheten öppnas till en början i första hand för de klienter som är i behov av särskilt stöd. Personer som deltar i dagverksamhet får en separat inbjudan till gruppen.

Programmet för dagverksamhetsgrupperna skräddarsys efter klienternas behov och önskemål i enlighet med gällande restriktioner.

Lättnad för närståendevårdare – kortvårdsplatser öppnas

Från och med den 1 juni öppnas kortvårdsplatser som är viktiga för dem som vårdas av närstående och närståendevårdsfamiljerna. 

– Vi kontaktar de närståendevårdsfamiljer där vi vet att situationen är särskilt belastad. Närståendevårdsfamiljerna kan också kontakta sin kontaktperson, berättar Tuulikki Siltari, chefen för bedömningsverksamhet.

– Coronapandemin har varit jobbig för närståendevårdare, eftersom en stor del av tjänsterna har varit stängda en längre tid. Det är verkligen fint att vi nu är i det stadiet att man redan försiktigt kan börja öppna upp tjänster, fortsätter Siltari.

Besöksanvisningarna för seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus förblir oförändrade

Besöksanvisningarna förblir oförändrade tills vidare.

 Inomhusbesök vid seniorcenter och servicehus får pågå i en timme och besökarna får vara högst två åt gången. Utomhusbesök får pågå i en timme och besökarna får vara högst fem åt gången.

Besök i Helsingfors sjukhus inomhusutrymmen får pågå i högst 30 minuter. Högst två besökare åt gången är tillåtet. Utomhusbesök får pågå i en timme och besökarna får vara högst fem stycken.

Alla besök ska avtalas i förväg. Under besök både inomhus och utomhus ska man använda kirurgiskt mun- och nässkydd samt följa skyddsanvisningarna.

Detaljerade besöksanvisningar finns på stadens webbplats https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/social/besok/

Bild: Oona Kunnasniemi, 2019

Uppdaterad 28.5.2021 kl. 12.15. Tillagt: Vi meddelar separat när ytterligare tjänster kan öppnas.