Gruppträning för äldre i servicecentral

Servicecentralerna öppnas tisdagen den 1 mars

Helsingfors servicecentraler öppnas för alla sina klienter tisdagen den 1 mars. På samma gång öppnas alla servicecentralernas tjänster som är öppna för alla, såsom gymverksamheten, restaurangtjänsterna och gruppverksamheten. Även dagverksamheten på seniorcentraler inleds den 1 mars. 

På servicecentralerna kan inledning av verksamhet efter en lång stängning orsaka liten rusning. Man försöker normalisera verksamheten så snart som möjligt.

Man bör fortfarande följa skyddsanvisningarna

Alla klienter önskas fortsätta att följa de gällande skyddsanvisningarna, såsom att använda ansiktsmask och sköta god hand- och hosthygien. Så här säkerställs att alla besök på servicecentralen är säkra.

– Klienten bör inte besöka servicecentralen om hen har symtom som tyder på coronaviruset. Det är särskilt viktigt att man inte besöker servicecentralerna om man är sjuk, påminner Maritta Haavisto, chef för serviceområdet.  

I servicecentralernas lokaler sköter man fortfarande för att tillräckliga säkerhetsavstånd hålls. Lokalerna och ytorna rengörs på ett effektivt sätt.

Ytterligare information om servicecentralverksamheten

Servicecentralernas kontaktuppgifter

Servicecentralerna är öppna mötesplatser som stöder hemmaboendet, främjar välbefinnandet och lindrar ensamheten. Verksamheten är avsedd för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors. Servicecentralerna erbjuder dig socialhandledarens servicehandledning och -rådgivning, kamratstödsgrupper, hobbyverksamhet, olika evenemang, utfärder och möjlighet till volontärarbete. Servicecentralernas restauranger och kaféer är öppna för alla.

Bild: Oona Kunnasniemi