Fyra personer står i gymmet.

Servicecentralerna och dagverksamheten stängda åtminstone till slutet av oktober

Servicecentralerna håller stängt åtminstone till slutet av oktober. Även dagverksamheten för äldre håller stängt.

Vi bedömer huruvida servicecentralerna och dagverksamheten för äldre kan öppnas på nytt i oktober. Vi informerar mer så fort som möjligt.

– Antalet coronavirussmittade har ökat i Helsingforsregionen och våra kunder hör till riskgruppen. Vi funderade över om vi skulle öppna tjänsterna tillsammans med den epidemiologiska verksamheten, och kom fram till att vi ännu inte kan öppna verksamheten. Våra kunders säkerhet är viktig för oss, säger Maarit Rautio, chef för västra serviceområdet.

Servicecentralerna erbjuder småskalig gruppverksamhet beroende på behov för de kunder som bedöms behöva särskilt stöd. Du kan läsa en nyhet om ämnet här.

Servicecentralerna är öppna mötesplatser för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors. På servicecentralerna kan du bland annat delta i olika hobbygrupper, gå på gym och få rådgivning av socialhandledare.

Dagverksamhet för äldre ordnas till exempel för personer över 65 år som bor hemma och har en minnessjukdom. Genom dagverksamheten stöds även närståendevårdarnas välbefinnande.

Du hittar information om seniormotion som kultur- och fritidssektorn arragerar här. Du får mer information av Seniorinfo mån-fre kl. 9-15, tfn 09 310 44556.

Bild: Oona Kunnasniemi

Nyheten har uppdaterats 15.9 med information on seniormotion inom kultur- och fritidssektorn.