Snöig bänk

Servicecentralerna i Helsingfors är stängda till den 28 februari

Servicecentralerna i Helsingfors förblir stängda till den 28 februari 2022. Servicecentralerna stängdes tisdagen den 28 december på grund av den tilltagande coronavirusepidemin.

Servicecentralernas kundtjänster betjänar normalt. Du hittar servicecentralernas telefonnummer på respektive servicecentrals egen webbplats på https://www.hel.fi/sote/enheterna-sv

– Coronavirussituationen i Helsingfors har försämrats snabbt och kräver åtgärder av oss alla. Tyvärr måste vi fortsätta att hålla servicecentralerna stängda åtminstone till slutet av februari, säger Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och vårdtjänsterna.

Du hittar information om coronavirussituationen på Helsingfors stads webbplats.

https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv

 

Du får hjälp och råd från Seniorinfo

Information om tjänsterna under coronatiden har samlats på webbplatsen Seniorinfo. Du får även handledning och servicerådgivning från Seniorinfo.

Webbplatsen finns på hel.fi/seniorit/sv.

Du kan även kontakta Seniorinfo per telefon från måndag till fredag kl. 9–15, tfn 09 310 44556

 

Bild: Maarit Miettinen